Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Grantové programy na podporu rozvoje informačních technologií v Kraji Vysočina v roce 2014

Grantové programy na podporu rozvoje informačních technologií v Kraji Vysočina v roce 2014
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém prvním letošním zasedání dva grantové programy na podporu rozvoje informačních technologií v regionu, a to „Informační a komunikační technologie 2014“ s alokací 2 300 000 Kč a „Infrastruktura ICT 2014“ s alokací 3 000 000 Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu, rozvoji výstavby otevřených sítí a datových center a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v této oblasti.
 

 
 

V rámci programu Informační a komunikační technologie 2014 budou vyhlášeny čtyři tituly – webové  stránky, bezpečnost a archivace dat, virtualizace a vzdělávání. Žadatelé mohou být obce, městyse, města, svazky obcí a příspěvkové organizace kraje i obcí. Žádosti se budou předkládat do každého titulu zvlášť a musí být doručeny nejpozději do 18. 4. 2014.

 

Oproti grantovému programu z roku 2013 je plánován samostatný grantový program se zaměřením na budování ICT infrastruktury v Kraji Vysočina, který byl původně jedním z titulů grantu Informační a komunikační technologie 2013. Tento samostatný grantový program je zaměřen na rozvoj síťové infrastruktury v návaznosti na projekt ROWANet, rozvoj otevřených sítí (NGA), rozvoj stávající základní komunikační infrastruktury, řešení telekomunikačních problémů v odlehlých lokalitách, podpora tvorby projektové dokumentace, nákupu klíčových technologických prvků sítí a základních prostředků pro jejich připojení k veřejnému internetu, páteřním sítím a GSM síti. O podporu v tomto grantovém programu mohou žádat obce, městyse, města, svazky obcí a příspěvkové organizace kraje i obcí. Nejzazší termín pro podání žádostí do tohoto grantového programu je 2. 5. 2014.

 

Podrobnější informace k oběma grantovým programům, včetně minimálních a maximálních částek poskytovaných na jeden projekt, výše spoluúčasti žadatele a náležitostí týkajících se podání žádosti o podporu najdete ve výzvách k předkládání projektů, které jsou zveřejněné na portálu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ v sekci Aktivních grantových programů. Zde lze rovněž stáhnout formulář žádosti.

 

Garantem obou programů je odbor informatiky, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33. Průběžné informace ke zpracování projektů poskytují:

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.2.2014 / 12.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze