Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Grantový program Jednorázové akce 2014

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo grantový program ve Fondu Vysočiny – Jednorázové akce 2014. Cílem tohoto programu je finančně podpořit organizátory jednorázových, krátkodobých sportovních a volnočasových aktivit, a to pro dvě cílové skupiny – děti a mládež a širokou veřejnost napříč generacemi. Akce se může uskutečnit v časovém horizontu jednoho měsíce.
 

 
 

O dotaci si mohou požádat města a obce, dále neziskové a církevní organizace, školy a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Žádosti je možné zasílat do 16. března 2014.

Kompletní informace jsou k dispozici ve složce eDotace nebo na www.fondvysociny.cz.

 

Odpovědi na dotazy můžete směřovat na garanta grantového programu Alenu Mikulíkovou, e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 939. 

  

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 12.2.2014 / 12.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze