Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Letos byl opět vyhlášen grantový program Naše školka

Letos byl opět vyhlášen grantový program Naše školka
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo grantový program Fondu Vysočiny „Naše školka 2014“ s finanční alokací 3,5 mil. Kč, jehož cílem je podpořit všechny provozovatele předškolních zařízení v jejich snaze o zlepšení podmínek předškolní péče v oblasti stravování a hygieny. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč a maximální výše dotace je 150 000 Kč, spoluúčast příjemce je stanovena na minimálně 50 % z celkových nákladů projektu.
 

 
 

Nejzazší termín doručení žádosti o podporu je 14. března 2014. Podrobnější informace obsahuje výzva k předkládání projektů, která je zveřejněna na www.kr-vysocina.cz v záložce eDotace nebo na www.fondvysociny.cz.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.2.2014 / 10.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze