Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Škola v Horních Dubenkách výrazně snížila radonovou zátěž

Škola v Horních Dubenkách snížila radonovou zátěž
S podporou odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina a aktivního přístupu starosty obce se v rámci Radonového programu ČR v měsících červenec a srpen minulého roku podařila úspěšně zrealizovat protiradonová ozdravná opatření v ZŠ a MŠ Horní Dubenky na Jihlavsku.
 

 
 

Celkovým nákladem 1,2 mil. Kč, z  toho 0,9 mil. Kč státní dotace v  rámci Radonového programu ČR a 0,3 mil. Kč z vlastních zdrojů obce, se ozdravilo vnitřní prostředí uvedeného objektu pro pobyt cca 50 osob. Zdraví ohrožující radiační zátěž objektu, překračující místy
až dvojnásobně směrnou hodnotu danou legislativou, se tak podařilo snížit na cca polovinu směrné hodnoty, tedy s velkým výsledným efektem.

 

Akce byla časově, rozsahem prací a financováním velice náročná. Realizace musela být provedena v době školních prázdnin tak, aby nebyl ohrožen začátek nového školního roku a úvěr musel být splacený do konce roku. Celá akce včetně předprojektové, projektové přípravy, realizace až do uvolnění státní dotace na účet obce za účelem splacení úvěru trvala devět měsíců. Akci realizovala firma RADONtest Třebíč. Obec se tak může chlubit trojím výsledným efektem – výrazným ozdravením vnitřního životního prostředí celého objektu, zkvalitněním jeho technického stavu a zpříjemněním pobytu žáků a školního personálu.

 

 

  • Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.2.2014 / 10.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze