Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Grantový program Bezpečná silnice 2014

Fond Vysočiny
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo grantový program Fondu Vysočiny „Bezpečná silnice 2014“, jehož cílem je zvýšit bezpečnost a ochranu účastníků silničního provozu a snížit rizika provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina. Podpora pro města a obce je stejně jako v předchozích dvou ročnících zaměřena na osvětlení přechodů pro chodce s alokací 1,5 miliónu korun a dynamické zpomalovací systémy s alokací 2 milióny korun.
 

 
 

Žadatel se může ucházet o podporu vždy pouze z jednoho podprogramu. Opatření lze realizovat na komunikacích I., II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Nejzazší termín doručení žádosti o podporu je 30. dubna 2014. Podrobnější informace obsahuje výzva k předkládání projektů, která je zveřejněna na www.kr-vysocina.cz v záložce eDotace nebo na www.fondvysociny.cz.

 

  • Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: zizka.r@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 7.2.2014 / 7.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze