Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014

Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo grantový program Fondu Vysočiny „Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014“, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu.
 

 
 

Podpora pro města, městyse a obce na území Kraje Vysočina je stejně jako v předchozích dvou ročnících zaměřena na spolufinancování při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina.

Z grantového programu lze čerpat finanční prostředky i na pořízení dopravního značení a světelných signálů pro dětská dopravní hřiště v Kraji Vysočina. Celková alokace tohoto grantového programu činí 1 000 000 Kč. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč a maximální výše dotace je 300 000 Kč, spoluúčast příjemce je stanovena na minimálně 50 % z celkových nákladů projektu. Nejzazší termín doručení žádosti o podporu je 31. 3. 2014. Podrobnější informace obsahuje výzva k předkládání projektů, která je zveřejněna na www.kr-vysocina.cz v záložce eDotace.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 5.2.2014 / 5.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze