Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny: Vyhlášeno 11 grantových programů

Fond Vysočiny: Vyhlášeno 11 grantových programů
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 4. 2. 2014 vyhlásilo 11 nových grantových programů v rámci Fondu Vysočiny. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány.
 

 
 

Informační a komunikační technologie 20142 300 000 Kč - program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 18. 04. 2014

 

Infrastruktura ICT 2014 3 000 000 Kč - program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 2. 05. 2014

 

Bezpečná silnice 2014 3 500 000 Kč - program na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz; Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 04. 2014

 

Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 1 000 000 Kč - program na podporu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Martin Petr, tel.: 564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz; Ing. arch. Marie Kotenová, tel.: 564 602 245, kotenova.m@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 31. 03. 2014

 

Naše školka 2014 3 500 000 Kč - program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 14. 03. 2014

 

Památkově chráněná území 2014 1 600 000 Kč - program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 14. 03. 2014

 

Čistá voda 2014 - 4 000 000 Kč - program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel. 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 14. 03. 2014

 

Životní prostředí 2014 2 000 000 Kč – program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Křížek, tel.: 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 21. 03. 2014

 

Jednorázové akce 2014 1 200 000 Kč - program na podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939, mikulikova.a@kr-vysocina.cz; Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 16. 03. 2014

 

Sportoviště 2014 3 000 000 Kč - program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo Mach, tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 14. 03. 2014

 

Sportujeme 2014 1 800 000 Kč - program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina Němcová, tel.: 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 16. 03. 2014

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 4.2.2014 / 4.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze