Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Kraj loni hospodařil s přebytkem. Rozděluje část disponibilního zůstatku

Kraj loni hospodařil s přebytkem. Rozděluje část disponibilního zůstatku
Zastupitelé Kraje Vysočina budou tento týden rozhodovat o rozdělení části disponibilního zůstatku hospodaření kraje z roku 2013. „Vzhledem k tomu, že vedení Kraje Vysočina přistupuje přísně nejen k sestavení rozpočtu, ale důsledně trvá i na jeho dodržování tzn. že se rozpočtuje pouze to, co si můžeme dovolit, hospodaříme už pátý rok navzdory nepříznivému vývoji rozpočtového určení daní, v černých číslech a s velice uspokojivým přebytkem,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný. Na konci roku 2013 bylo na účtech Kraje Vysočina více než 600 miliónů korun. Zapojení části tohoto disponibilního zůstatku do rozpočtu kraje 2014 se promítne do zdrojů pro Fond Vysočiny, povýšení investic strategické kapitoly Doprava a do finančního krytí stavebních prací, které nebyly v loňském roce dokončeny nebo jsou plánovány na více let příp. převodem části peněz do Fondu strategických rezerv.
 

 
 

„Podle předběžných výsledků hospodaření Kraje Vysočina činí disponibilní zůstatek  základního běžného účtu kraje za rok 2013 více než 570 miliónů korun. Dalších 100 miliónů korun kraj zhodnocuje na termínovaném vkladovém účtu,“ uvedl Vladimír Novotný.

 

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina počítá např. s položkami:

- Navýšení investiční výdajů v dopravě o částku 100 miliónů korun

- Nový příspěvek Fondu Vysočina pro rok 2014 o dalších 44,1 miliónů korun (celkem 22 grantových programů pro letošní rok ve výši 53,5 miliónů korun)

- Finanční krytí majetkových investičních akcí nedokončených v roce 2013 ve výši 141,8 mil. korun (zásadní položkou je rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, Přístavba pavilonu Domova důchodců Proseč u Pošné nebo projekt výjezdové stanoviště Habry ZZS Kraje Vysočina)

- Investiční dotace na nákup sedmi nových sanitních vozidel pro ZZS Kraje Vysočina

 

Nerozdělený disponibilní zůstatek na účtech Kraje Vysočina bude standardně připsán na Fond strategických rezerv, který je využíván především za účelem předfinancování projektů podpořených EU.

 

Komentář náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimíra Novotného:

Rok 2013 byl pro nás takové malé dobrodružství. Očekávali jsme další složitý průběh roku především vzhledem k dalšímu snížení procentního podílu u našich sdílených daní. Každá tranše našich daňových příjmů v každém měsíci roku 2013 byla vždy očekávána s napětím. Postupně jsme se ale vyrovnávali se změnou příjmů a poslední prosincová tranše nás ujistila v tom, že jsme nejen připravili dobře rozpočet, ale i hospodařili se slušným přebytkem. Daňové příjmy jsou o více než 285 miliónů vyšší, než jsme rozpočtovali. Očekávané přebytkové hospodaření na sebe vázalo velmi dobrou dluhovou službu: 0,53 %(k 30. 11. 2013). Kromě dobrého hospodaření jsme dokázali výrazně zpřístupnit hospodaření kraje veřejnosti, která jej může sledovat prakticky on-line.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.2.2014 / 3.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze