Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Bezpečná nemocnice: Uspěly Masarykův onkologický ústav a Ústřední vojenská nemocnice

Bezpečná nemocnice
Absolutním vítězem šestého ročníku celostátní odborné soutěže vyhlášené Krajem Vysočina a partnery s názvem „Bezpečná nemocnice“ se stal brněnský Masarykův onkologický ústav s Projektem HALÓ. Odborné onkologické pracoviště kralovalo soutěžní oblasti ošetřovatelsko-medicínské. Nejvýše hodnoceným projektem v sekci technicko – provozní oblast je Zajištění bezpečného prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče aplikovaný v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha. Ceny zástupcům zdravotnických zařízení předal 23. ledna 2014 v Horáckém divadle Jihlava hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát. Soutěž Bezpečná nemocnice má upozornit odbornou veřejnost na projekty i na projektové záměry v nemocničních zařízeních, které zvyšují bezpečnost zdravotní péče.
 

 
 

Do šestého ročníku soutěže Bezpečná Nemocnice bylo v letošním roce přihlášeno třináct projektů. Tři do sekce technicko – provozní, deset příkladů dobré praxe posuzovala porota v ošetřovatelsko-medicínské oblasti. Firma  Johnson & Johnson, s.r.o. věnovala finanční odměnu ve výši 100 tisíc korun vítěznému projektu v každé kategorii.

 

Výsledky celostátní soutěže Bezpečná nemocnice v technicko-provozní oblasti:

1. místo: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha – Zajištění bezpečného prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče (řešení obtížných situací způsobených specifickými pacienty s psychotickými poruchami s nekritičnosti k vlastní chorobě, těžkými depresemi a dalšími)

2. místo: Fakultní nemocnice Plzeň – Prevence vzniku nežádoucích událostí v oblasti používání zdravotnické techniky (zabývá se proaktivním přístupem k minimalizaci nežádoucích událostí spojených s používáním zdravotnických prostředků, zejména se zvýšeným rizikem)

3. místo: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace – Bezpečí v péči o oslabeného pacienta (zabývá se bezpečím pacientů a návštěvníků od vstupu do areálu nemocnice, jednotlivých budov až po oddělení a řeší technické prostředky k usnadnění pobytu v nemocnici a zajištění potřeb a bezpečí klientů)

 

Výsledky celostátní soutěže Bezpečná nemocnice v ošetřovatelsko-medicínské oblasti

1. místo: Masarykův onkologický ústav, příspěvková organizace – Projekt HALÓ (specializovaný na neslyšící pacienty nebo klienty se specifickými problémy komunikace, zaměřený na základní orientaci v ústavu a podávání adekvátních informací souvisejících s diagnostikou a léčbou ve srozumitelné formě včetně zajištění tlumočení ve znakové řeči)

2. místo: Svitavská nemocnice, a.s. – Kvalita v péči o oslabeného pacienta v kontextu psychosociálních faktorů aneb Vzdělávání pro posílení respektu k lidské důstojnosti (vznikl kreslený materiál k intervizi, který na základě desítky vyjmenovaných případů uvedených vtipem, poskytuje prostor pro řešení navozených problémů v přístupu k pacientům, a to především z pohledu respektu, autonomie, důstojnosti, ochrany soukromí a intimity)

3. místo: Nemocnice Písek, a.s. – Sledování vlivu nutriční podpory v rámci péče o oslabené pacienty (zaměřeno na seniory průměrného věku 73 let s vybranými diagnózami, cílená nutriční výživa představuje sice zvýšení nákladů na stravovací jednotku, ale investice do stravování se odrazí právě v úspěšnosti a rychlosti léčby, ve snížení délky hospitalizace a snížení nákladů na léčbu)

 

Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“ včetně navazující akce celostátní konference „Dny bezpečí“ jsou tradičními každoročními akcemi pořádanými Krajem Vysočina. Obě akce mají za cíl upozornit na možná rizika při poskytování zdravotních služeb, a to jak rizika pro pacienty, tak pro personál, včetně předání všech informací souvisejících s bezpečím v lůžkových zdravotnických zařízeních. Jedná se o předání tzv. „dobré praxe“ v oblasti zdravotnictví. První ročník celostátní soutěže byl vyhlášen v září 2008. Od tohoto roku je do soutěže přihlašováno stále více projektů. Od roku 2010 je možné přihlašovat projekty do dvou sekcí, a to technicko-provozní a ošetřovatelsko-medicínské. Vítězné projekty jsou tradičně prezentovány na celostátní konferenci „Dny bezpečí“, která je organizována paralelně.

 

Přehled absolutních vítězů soutěže Bezpečná nemocnice: 

2008 – 1. ročník

„Zvyšování bezpečnosti zdravotnického zařízení na základě systémového řízení rizik“ - Fakultní nemocnice Ostrava

2009 – 2. ročník

„Bezpečí pacientů souvisí s bezpečím zdravotníků“ – Svitavská nemocnice, a.s

2010 – 3. ročník

„Bezpečnostní pás – prevence pádu pacienta“ – Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

2011 –  4. ročník

„Elektronické sledování povinností zaměstnanců“ – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2012 – 5. ročník

Nemocnice Na Homolce s projektem Systém evidence a dokumentace práce klinického farmaceuta v Nemocnici na Homolce – základní nástroj bezpečnosti farmakoterapie

 

Partnery ankety jsou Spojená akreditační komise, o. p. s., Johnson & Johnson s.r.o., Project HOPE – Česká republika, o. p. s., a Česká asociace sester, o. s.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.1.2014 / 24.1.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2014 > Leden

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze