Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Nová podoba sociálního portálu

Sociální portál Kraje Vysočina změnil podobu. Využito přitom bylo nových grafických prvků, přehlednějšího členění obsahu nebo informací vážících se ke konkrétním sociálním skupinám. „Naším cílem bylo vytvořit uživatelsky přívětivé, přátelské a komunikativní prostředí se snadnou orientací,“ říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast.
 

 
 

Návštěvník portálu má možnost se jednoduchým způsobem zorientovat v typologii sociálních služeb, seznámit se s dávkami, příspěvky a další podporou, kterou poskytuje stát občanům v nouzi. Prostor je tu věnován také tématům z oblastí sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péči nebo transformace sociálních služeb. Na stránkách portálu je dále možné nalézt odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče. Samostatný oddíl je věnován plánování sociálních služeb na krajské úrovni.

 

 „Účelem, pro který byl sociální portál zřízen, je poradit lidem, kteří hledají radu či pomoc a dále zkvalitňovat komunikaci a zprostředkování informací mezi krajským úřadem a obcemi. Prostřednictvím portálu chceme také popularizovat spolupracující organizace a jednotlivá zařízení sociální péče Kraje Vysočina,“ doplňuje radní Krčál.

 

Sociálních služeb na Vysočině využívají zejména rodiny, svobodné matky, senioři, zdravotně postižení spoluobčané, děti, lidé bez přístřeší a příslušníci menšin.

 

Sociální portál Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.1.2014 / 22.1.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze