Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zahraniční vztahy

Mobilní verze webu

Pracovní program pro roky 2014 - 2021

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Dohoda o spolupráci

Mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina, PRACOVNÍ PROGRAM NA ROKY 2014-2017

 

Kraj Vysočina má spolu s Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem uzavřenu Dohodu o spolupráci s Dolním Rakouskem již od roku 2002.

Tato má sloužit dalšímu rozvoji vzájemné spolupráce, který povede k prohloubení dobrých sousedských vztahů. I s ohledem na pracovní programy, které byly již dříve úspěšně realizovány, se zástupci všech zúčastněných stran dohodli na pracovním programu na roky 2014–2017.

Partneři budou zajišťovat výměnu informací o všech přeshraničních aktivitách v rámci schváleného programu i významných aktivitách mimo tento pracovní program. Tak lze dosáhnout odpovídajících synergických efektů a vyvarovat se duplicitních prací.

Aktuální spolupráce tří jmenovaných českých krajů a spolkové země Dolního Rakouska se týká 13 odborných oblastí spolupráce – Vodní hospodářství, Zemědělství a lesnictví, Ochrana přírody a životního prostředí, alternativní energie, ochrana čistoty ovzduší, odpadové hospodářství, Hospodářství, Věda a výzkum, Turistický ruch, Zdravotní a sociální péče, Ochrana před katastrofami, Doprava, Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst, Regionální politika EU, evropská územní spolupráce. euregiony, Kultura, Vzdělávání, výchova, mládež, sport.

Českokrumlovské prohlášení- Sousedství 2030: Dialog mezi regiony Rakouské republiky a České republiky, které bylo podepsáno 13. 5. 2016 rozšiřuje dosavadní fungující spolupráci tří jmenovaných českých krajů a Dolního Rakouska /tzv. Platforma 3+1/, o Horní Rakousko a hlavní město Vídeň, za účasti obou velvyslanců.

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 22.1.2014 / 22.1.2014 | Zveřejnit do: 5.3.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze