Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Bronzový stupeň Ceny Ministra vnitra ČR

LOGO_Zdravý kraj
Ministr vnitra Martin Pecina rozhodl o udělení bronzového stupně Ceny Ministra vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2013 Kraji Vysočina za realizaci místní Agendu 21. Cena bude slavnostně předána v rámci 10. Národní konference kvality ve veřejné správě v únoru 2014 v Hradci Králové.
 

 
 

Kraj Vysočina realizuje Projekt Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 již od roku 2004. Místní Agenda 21 je nástrojem pro dosažení udržitelného rozvoje v Kraji Vysočina. „V roce 2013 se Kraj Vysočina zaměřil na zvyšování kvality realizace MA 21 zejména prostřednictvím odborného školení realizátorů, přímé metodické pomoci v obcích, zapojení mládeže do realizace MA 21, vyškolení místních konzultantů pro proces MA 21, motivace pro zvyšování kvality realizátorů prostřednictvím dotačního programu Zásady MA 21 a Zdraví 21, do kterého vkládá Kraj Vysočina každoročně 2,5 mil. Kč, využití zahraniční spolupráce pro přenos příkladů dobré praxe v této oblasti. Pokud bych měl uvést jen některé konkrétní aktivity v rámci realizace MA 21 v poslední době, nemohu opomenout Fórum Zdravého Kraje Vysočina, v rámci kterého odborníci i veřejnost diskutují problémové oblasti našeho kraje, Klimatour, Skutek roku či Čistá Vysočina, které již patří mezi tradiční a oblíbené akce veřejností, “ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

 

Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje¨

Krajský úřad Kraje Vysočina
mobil.: +420 724 650 180 
tel.:      +420 564 602 546
e-mail:  frysova.i@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.1.2014 / 17.1.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2014 > Leden

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze