Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Pokračuje příjem přihlášek k účasti na vzdělávacím programu Řemeslná obnova historických staveb

Pokračuje příjem přihlášek k účasti na vzdělávacím programu Řemeslná obnova historických staveb
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči v rámci realizace projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví“ připravilo na rok 2014 pilotážní ověření nově vzniklých vzdělávacích kurzů v oblasti specializovaných řemeslných prací prováděných při obnově historických staveb a jejich částí. Kurzy jsou koncipovány jako další vzdělávání rozvíjející kvalifikaci pracovníků v oblasti činností, které ještě nejsou charakteru restaurování, přesahují však rozsah běžným způsobem kvalifikované profese řemeslníka.
 

 
 

Kurz „Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy“ je určen pro vlastníky a správce památek, odborné kapacity ze strany zhotovitelů obnov památkově chráněných a historických objektů (stavbyvedoucí, přípraváři zakázek), včetně zástupců církví a neziskových organizací a odborné pracovníky výkonné i odborné složky státní památkové péče. Další kategorii účastníků pak v druhém až devátém modulu tvoří řemeslníci, dle jednotlivých oborů: zedník, štukatér, kameník, malíř-natěrač, truhlář, tesař, kovář a pokrývač, kteří mají zájem o rozvoj své kvalifikace a získání specializace pro památkovou obnovu.

 

Kurzy jsou členěny na teoretickou část, která bude převážně probíhat v prostorách Územního odborného pracoviště NPÚ v tzv. Lannerově domě, Hradecká 6, v Telči, a praktické semináře na objektech památkové péče v Kraji Vysočina, jako jsou např. zámky v Brtnici, Červené Řečici a Polici. Částečně budou k praktické výuce využity dílenské prostory spolupracujících subjektů Střední školy stavební v Jihlavě a.Kamenosochařského střediska v Lipnici n. S. Každý z devíti kurzů je rozvržen do 100 h.

 

Podrobné informace o zahájení kurzů, jejich obsahu, podmínkách účasti atd. najdou zájemci na internetových stránkách www.obnovakulturnihodedictvi.cz . Prostřednictvím těchto stránek se budou moci zájemci přihlásit. Celková kapacita účastníků vzdělávacího programu je 90 osob, tedy v každém kurzu v průměru 10 osob. Kurzy jsou určeny přednostně zájemcům se středním stupněm vzdělání v oboru nebo příbuzném oboru (výuční list nebo maturita), případně vyšším, s trvalým bydlištěm nebo výkonem práce na území Kraje Vysočina. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování pilotního kurzu vzdělávacího programu. Účast na projektu je poskytován zdarma, rovněž ubytování je hrazeno z rozpočtu projektu.

 

Projekt je spolufinancován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 

  • Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Telči, Ilona Ampapová, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz, telefon: 567 213 116
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze