Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina podpoří fungování potravinové banky

Kraj Vysočina podpoří fungování potravinové banky
Kraj Vysočina podpoří 200tisícovou dotací fungování Potravinové banky Vysočina, která od jara působí v Ledči nad Sázavou. Posláním této neziskové organizace, páté působící na území České republiky, je shromažďovat zdarma potraviny, skladovat je a rozdělovat organizacím, které jsou poskytovateli služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení. „Takto specifická služba v regionu dosud chybí, proto jsme rozhodli finančně pomoci. Fungování této organizace je spojeno s nezbytnými prvotními náklady na přípravu zázemí, pořízení lednic i úložných prostor. Příspěvek kraje by měl s rozjezdem banky pomoci,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Přebytky potravin, které banka zdarma dostane, jsou přidělovány po celý rok četným charitativním sdružením, humanitárním organizacím, střediskům vzájemné pomoci nebo útulkům podle toho, jak se v dané lokalitě vyskytují. Celý systém na jedné straně omezuje plýtvání potravinami na straně obchodníků a výrobců, přičemž v tomto směru působí výchovně. Na druhé straně pomáhá tam, kde je pomoc nezbytná (v azylových domech, při ztrátě příjmů, ohrožení rodin s dětmi ve špatné finanční situaci, lidem, kteří byli na cestách okradeni, při živelných pohromách, požárech apod.). Podmínkou pomoci je také to, že nebude stejným osobám poskytována opakovaně v dlouhodobém časovém horizontu. Nesmí tedy vznikat závislost příjemců na potravinové pomoci.

 

Zakladateli Potravinové banky Vysočina, o. s. jsou: Oblastní charita Havlíčkův Brod, Háta, o. p. s., a Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových. Zakladatelé by její činností rádi podporovali solidaritu mezi lidmi. Rádi by také zapojili do činnosti banky studenty na školách, kde budou nabízet přednášky s touto problematikou. Dostane se tak pomoci těm, kteří svou životní situaci nejsou schopni sami řešit.

 

Potravinové banky už fungují v Praze, Ostravě, Litoměřicích a v Liberci.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.1.2014 / 15.1.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze