Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2014

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2014
Vyrovnaný krajský rozpočet se zdroji i výdaji přes 7,6 miliardy korun schválilo na svém posledním letošním jednání Zastupitelstvo Kraje Vysočina. "Rozpočet je připravený jako vyrovnaný, nezadlužuje kraj, respektuje možnosti regionu a především ctí pravidlo opatrnosti, díky kterému je krajské účetnictví dlouhodobě v černých číslech," uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný. Podle jeho slov navíc rozpočet nepočítá s čerpáním jakéhokoli nového úvěru.
 

 
 

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014 je sestaven v oblasti příjmů na úrovni roku 2007. Počítá se 150 milionovou rezervou a mírným nárůstem daňových příjmů, to znamená, že do krajské kasy by měl stát poslat zhruba 3,3 miliardy korun z podílu na vybraných daních. Na výdajové straně krajského rozpočtu se v následujícím roce nechystají výraznější přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami. Největší položkou jsou opět výdaje na školství, zejména přímé výdaje ve výši 3,7 miliardy korun na platy zaměstnanců krajských a obecních škol. O rozdělování těchto peněz však krajská samospráva nerozhoduje. Druhou nejvyšší položku výdajů tvoří doprava s částkou 1,48 miliardy korun například na zajištění základní dopravní obslužnosti, na investice do silniční sítě nebo na příspěvek Krajské správě a údržbě silnic. V meziročním srovnání půjde na dopravu o tři procenta více. Největší procentuální nárůst výdajů vykazuje kapitola životní prostředí, která v celkovém objemu dosáhla 10 miliónů korun, v absolutních částkách jde o nárůst o 820 tisíc korun, které jsou určeny na zajištění ochrany rozšířeného území Natura 2000.

Zdánlivě se zdá, že rozpočet kraje počítá s nižšími výdaji na kapitole sociální věci a kapitole kultura, ponížení těchto kapitol v porovnání s rokem 2013 je však způsobeno mimořádnými jednorázovými investicemi, které byly v roce 2013 realizovány. Za nižšími procenty na obou kapitolách je úspěšné dokončení všech aktivit na investicích Domov důchodců ve Ždírci a přístavba kulturních objektů Jihlava - Helenín," vysvětlil Vladimír Novotný. Obě kapitoly se tak vrací s mírným posílením na svou původní výši.

 

I v roce 2014 Kraj Vysočina plánuje  realizovat projekty spolufinancované Evropskou unií. V roce 2014 jsou plánovány výdaje evropských projektů ve výši cca 845 milionů korun, přičemž díky očekávaným dotacím je objem prostředků, který kraj bude muset vynaložit na předfinancování a spolufinancování projektů, rozpočtován ve výši cca 283 milionů korun," uvedla Anna Krištofová, vedoucí krajského odboru ekonomického.

 

Výdajová část Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014:

 

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)

7 619 280

z toho kapitola

Zemědělství

74 058

Školství, mládeže a sportu

4 060 935

Kultura

163 476

Zdravotnictví

352 387

Životní prostředí

9 930

Územní plánování

3 320

Doprava

1 477 997

Sociální věci

93 722

Požární ochrana a IZS

13 080

Zastupitelstvo kraje

52 506

Krajský úřad

264 975

Regionální rozvoj

86 499

Nemovitý majetek

409 790

Informatika

36 643

Analýzy a podpora řízení

3 683

Ostatní finanční operace

83 379

Rezerva a rozvoj kraje

150 000

             z toho          

 Nespecifikovaná rezerva       

100 000

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

45 000

Strategické a koncepční materiály

5 000

Evropské projekty

282 900

 

Rozpočet Kraje Vysočina je dostupný na http://www.kr-vysocina.cz/2014/ds-302613/p1=64293

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.12.2013 / 10.12.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze