Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Individuální projekt II. zajistí financování služeb sociální prevence

Individuální projekt II. zajistí financování služeb sociální prevence
Kraji Vysočina se prostřednictvím projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt II.“ podařilo zajistit financování sítě dvou druhů služeb sociální prevence. Jde o azylové domy a sociální rehabilitaci pro osoby s duševním onemocněním a zrakovým a kombinovaným postižením. „Projektem je zajištěna podpora 15 sociálních služeb od dubna 2013 do konce roku 2014,“ říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast.
 

 
 

Díky individuálnímu projektu budou vybrané služby k dispozici všem, kdo je potřebují, a dostupné na celé Vysočině. Služeb sociální prevence nejčastěji využívají sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené vyloučením. „Hlavním záměrem je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržení se na trhu práce či přístupu ke službám, které návrat na trh práce umožňují,“ doplňuje Petr Krčál.

 

Do konce září letošního roku byly služby sociální prevence poskytnuty 538 osobám. Poskytovatelům sociálních služeb byla vyplacena částka ve výši téměř 12 miliónů Kč.

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu ČR.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.11.2013 / 29.11.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze