Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Podpora investic v sociálních službách

Podpora investic v sociálních službách
Celkem jedenáct projektů nestátních neziskových organizací podpořilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina v rámci výzvy grantového programu „Investujme v sociálních službách 2013“. Na investice byly rozděleny celkem dva miliony korun. „Tento grantový program byl vyhlášen již v předchozích dvou letech a setkal se s velkým ohlasem. Poskytovatelé sociálních služeb získávají finance na investice jen s velkými obtížemi. Podpořili jsme stabilní služby na území kraje a dotace povede k jejich dalšímu rozvoji,“ říká radní Kraje Vysočina Petr Krčál. Letos se o podporu ucházelo 22 žadatelů.
 

 
 

Z krajské dotace bude dokončen komunikační systém v Domově na zámku v Myslibořicích, dále se bude rekonstruovat jedna z budov sdružení FOKUS Vysočina a hygienické zařízení v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Finanční prostředky se dále použijí na zlepšení terénních a ambulantních služeb pro seniory a těžce zdravotně postižené občany, které poskytuje oblastní charita v Pelhřimově a Jihlavě.  Uhrazeny budou také příspěvky na pořízení automobilu pro Domov sv. Anežky ve Velkém Újezdě, dále pro stacionář Úsměv v Třebíči, občanskou poradnu v Třebíči, pečovatelskou službu v Kamenici nad Lipou a Domácí hospic Vysočina v Novém Městě na Moravě.

 

Schválené dotace představují další pomoc sociální službám v regionu. Jejich poskytovatelé se totiž musí vypořádat se stále nižšími příspěvky na provoz, které jim posílá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Řada z nich tak musí řešit existenční problémy. Jen v minulém a letošním roce balancovalo nad propastí na dvacet sociálních služeb. Byly jimi nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a dále některé druhy služeb pro zdravotně postižené občany.

 

„Chaotický provoz sociálním službám nesvědčí. Služby musí mít v dalším období finanční jistotu a ne stále bojovat o přežití. V letošním roce poskytnul Kraj Vysočina sociálním službám účelovou dotaci na provoz ve výší přesahující 130 milionů korun. Tyto finanční prostředky však chybí v investicích, které je třeba neustále rozvíjet,“ uzavírá krajský radní Petr Krčál.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.11.2013 / 28.11.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies