Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Organizační změny krajského úřadu

Organizační změny krajského úřadu
K poslednímu listopadu zanikají detašovaná pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. „Zaměstnanci se z detašovaných pracovišť přemístí na pracoviště v Jihlavě a detašovaná pracoviště budou ke konci roku zcela uzavřena. Nové aktuální kontakty na pracovníky příslušných odborů - nové adresy a telefonní spojení budou aktuálně po přemístění zveřejněny na www stránkách Kraje Vysočina,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zděnek Kadlec.
 

 
 

Krajský úřad měl od roku 2003 v souvislosti se zánikem okresních úřadů a přechodem jejich agendy na kraje v bývalých sídelních městech okresních úřadů zřízená detašovaná pracoviště pro výkon přenesené působnosti v oblasti výkaznictví obcí, přezkoumání hospodaření obcí, lesního hospodářství a myslivosti, vodního hospodářství. Umístění zaměstnanců kraje na těchto pracovištích bylo zajištěno s využitím externích pronájmů kancelářských prostor, v jednom případě na základě výpůjčky. Ve všech případech byly hrazeny vlastníkům objektů veškeré provozní náklady související s užíváním těchto prostor.

 

V posledních čtyřech letech se snížila frekvence potřeby zajištění služeb na místě a komunikace ve značné míře probíhá elektronickou a telefonickou formou. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec provést analýzu možnosti řízeného zániku detašovaných pracovišť v okresních městech za účelem zefektivnění činnosti a dosažení možných personálních a finančních úspor. Dle předložených výstupů provedené analýzy později ředitel úřadu vydal organizační rozhodnutí a následně také Rada Kraje Vysočina vzala na vědomí informaci o řízeném zániku detašovaných pracovišť dne 29. 1. 2013 usnesením č. 0151/04/2013/RK.

 

Dovolujeme si proto veřejnost, zástupce obcí Kraje Vysočina a obecně všechny strany využívající správní činnosti a související služby poskytované Krajským úřadem Kraje Vysočina, aby se se svými podáními, požadavky a komunikací obraceli přímo na jihlavská pracoviště příslušných odborů krajského úřadu, tedy na odbor lesního, vodního hospodářství a zemědělství, odbor kontroly a odbor ekonomický.

V případě nejasností jsou plně k dispozici příslušní vedoucí zaměstnanci krajského úřadu včetně ředitele Zdeňka Kadlece (kadlec.z@kr-vysocina.cz).

 

  • Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
    Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.11.2013 / 27.11.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze