Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina zve ke studiu v partnerském regionu Champagne-Ardenne ve Francii

Vysočina zve ke studiu v partnerském regionu Champagne-Ardenne ve Franci
Kraj Vysočina ve spolupráci s Remešskou akademií (Académie de Reims) a regionem Champagne-Ardenne nabízí opět studentům středních škol z Kraje Vysočina možnost studovat na střední škole v partnerském regionu ve Francii. Předpokladem studia je znalost francouzského jazyka, ale především motivace a odhodlání. Termín podání přihlášky do výběrového řízení je nejpozději do 31. ledna 2014. Termín podání žádosti o systémovou podporu Kraje Vysočina na pokrytí nákladů spojených se studijním pobytem v partnerských resp. spolupracujících regionech je taktéž 31. ledna 2014.
 

 
 

Kraj Vysočina již pátým rokem organizuje program s názvem Rok v Champagne-Ardenne, v rámci něhož mohou studenti středních škol z Vysočiny ve věku 15–17 let vycestovat na roční studium do partnerského regionu Champagne-Ardenne. Program je určen studentům, kteří se rozhodnou rozvinout a zlepšit své dovednosti ve francouzském jazyce, seznámit se s kulturou a způsobem života Francouzů a prožít obohacující zkušenost. Student je během studia ve Francii začleněn do výuky podle stejných učebních osnov jako jeho francouzští spolužáci, přes týden bydlí společně s francouzskými studenty na internátě a o víkendu ve francouzské rodině. Tento školní rok studují ve Francii za podpory Kraje Vysočina studentky z jihlavského a třebíčského gymnázia.

 

Informační seminář pro rodiče o programu se uskuteční 8. ledna 2014 od 16:00 hod. na odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Věžní 28, Jihlava. V případě zájmu se registrujte emailem na richtova.m@kr-vysocina.cz. Studenti, kteří mají zájem přihlásit se do výběrového řízení, řádně vyplní formulář, který zašlou do 31. ledna 2014 e-mailem na richtova.m@kr-vysocina.cz. Jejich učitelé vyplní svá hodnocení studentů zvlášť a zašlou je jak e-mailem do 31. ledna 2014 na email richtova.m@kr-vysocina.cz, tak poštou na adresu Martina Richtová Tomšů, odbor sekretariátu hejtmana, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Výběrové řízení se bude konat v první polovině února 2014. O přesném čase a místě konání výběrového řízení budou uchazeči informováni dopisem.

 

Žádosti dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina se podávají Odboru školství, mládeže a sportu KrÚ Kraje Vysočina na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení mládeže a sportu, Mgr. Alena Mikulíková, Věžní 28, 587 33 Jihlava.
Kompletní znění pravidel i s formulářem žádosti si můžete stáhnout buď na www.kr-vysocina.cz (Školský portál / Metodiky) nebo přímo zde. V případě dotazů k pravidlům se obracejte na Mgr. Alenu Mikulíkovou, e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 939.

 

Přihlášky ke stažení: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4032032&n=jedte-studovat-na-rok-do-partnerskeho-regionu-champagne-ardenne-ve-francii&p1=26643

 

  • Martina Richtová Tomšů, odbor sekretariátu hejtmana
    Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
    e-mail: richova.m@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.11.2013 / 26.11.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze