Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2014

Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2014
I pro příští rok vyčlenil Kraj Vysočinu peníze na podporu obcí v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Dotaci opět obdrží každá obec do 1 500 obyvatel, která předloží žádost v souladu s novými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina, které bude na svém posledním letošním zasedání schvalovat krajské zastupitelstvo 10. prosince. „Mezi obce je kraj připraven rozdělit 69 milionů korun a podle počtu došlých žádostí se podpora bude pohybovat v rozmezí 104 000 až 130 000 korun pro jednu obec,“ doplnil Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro regionální rozvoj. Žádosti včetně povinných příloh se přijímají v termínu od 1. do 31. ledna 2014 na úřadech příslušných obcí s rozšířenou působností.
 

 
 

Jednou z podmínek přidělení dotace je finanční spoluúčast obce, a platí, že obec do 300 obyvatel se musí spolupodílet minimálně 40 %, u obce nad 300 obyvatel je stanoven podíl minimálně 50 % nákladů. Kromě toho dochází oproti minulým zásadám k několika změnám, například:

  • projektová dokumentace je uznatelným nákladem do výše max. 50 % z celkových nákladů
  • vlastnictví objektů, které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, dokládají obce výpisem z evidence majetku obce

 

„I nadále platí možnost realizovat projekt na pozemcích Kraje Vysočina za předpokladu doložení kopie smlouvy zakládající právo provést stavbu nebo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a obě smlouvy schvaluje Rada Kraje Vysočina. V případě, že obec zvažuje takto zacílený projekt a nemá smlouvy s krajem uzavřeny, doporučujeme se v této záležitosti obrátit na majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina, aby mohly být do konce ledna tyto smlouvy uzavřeny,“ vysvětlil Dušan Vichr z krajského odboru regionálního rozvoje

 

Schválené Zásady (včetně formuláře žádosti) budou vyvěšeny na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz pod odkazem krajský úřad/dokumenty odborů krajského úřadu/odbor regionální rozvoje/rozvoj a obnova venkova nebo také přímo pod odkazem „eDotace“ včetně kontaktů na příslušné pracovníky obcí s rozšířenou působností.

 

Podporu v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny poskytuje kraj od roku 2004 a za tu dobu podpořil téměř 6000 projektů obcí v celkové částce přesahující 700 milionů korun.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.11.2013 / 19.11.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze