Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář: LGBT lidé a sociální práce

Seminář: LGBT lidé a sociální práce
V pátek 15. listopadu 2013 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil svým zaměřením v Česku ojedinělý seminář na téma „LGBT lidé a sociální práce“, který uspořádalo občanské sdružení Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina. Pojem LGBT osoby zahrnuje jedince s odlišnou sexuální orientací (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové), která může vést k osobním, rodinným, právním i dalším problémům. Kromě jiných přijala pozvání na jihlavský seminář také Aneta Plavinové z Rady vlády pro lidská práva.
 

 
 

Podle dostupných informací byly v letošním roce v České republice minimálně dvě dospívající děti umístěny do výchovného ústavu poté, co se rodičům přiznali k odlišné sexuální orientaci a rodina nebyla schopna jejich identitu přijmout. „Pravděpodobně nedostatečná osvěta veřejnosti a zejména rodičů přispívá k tomu, že LGBT děti se nezřídka stávají sociálně vyloučenými ve vlastní rodině. Tím, že budeme o odlišnostech mluvit a předávat potřebné informace sociálním pracovníkům, zástupcům dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden, církví, středních škol, neziskových organizací a dalších institucí, můžeme podobným odstrašujícím případům zabránit,“ vysvětlila Ivana Matoušková z odboru sociálních věcí krajského úřadu.

 

Téma LGTB osob bylo představeno psychologem, socioložkou, sociální pracovnicí a právničkou. Pozornost byla věnována společenskohistorickému pohledu na homosexualitu, procesu přijetí identity LGBT jedince zvanému „coming out“, charakteru sociální práce s LGBT lidmi, právní úpravě partnerství a rodičovství apod. Všechny prezentace budou v průběhu několika dnů dostupné na Sociálním portálu Kraje Vysočina.

 

„Homosexualita jedince se v drtivé většině případů posuzuje jako jeho nejzásadnější rys osobnosti, ostatní kvality tohoto člověka jakoby nebyly nebo jsou v pozadí. Seminářem jsme chtěli přispět k zahájení diskuse o postojích veřejnosti nebo o etických principech sociální práce s LGBT lidmi,“ sdělila Ivana Matoušková.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.11.2013 / 19.11.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies