Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj otvírá před zimou páteřní silnice

Ilustrační fotox
Od dnešního dne mohou řidiči projíždět po silnici II/405 Jihlava – Třebíč opět přímo, bez nutnosti napojit se na objízdnou trasu mezi Zašovicemi a Okříškami. Na přelomu října a listopadu začaly motoristům sloužit tři modernizované úseky silnice II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem a provoz se vrátil i na jižní „kosteleckou“ větev, kterou na jaře nahradí nová okružní křižovatka. Práce na obou komunikacích jsou rozplánované na dva roky, a proto se sem stroje a dělníci na jaře ještě vrátí. Modernizace obou komunikací je realizována za podpory Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV).
 

 
 

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba

V letošním roce se podařilo zrealizovat a předat do režimu předčasného užívání  hned tři úseky:

- 1,4 km dlouhý úsek silnice II/602 začínající za křižovatkou silnic II/602 a II/406, končí za odbočkou do obce Dvorce

- „Pančava“ – Starý Hubenov v délce cca 2 km

- část etapy od křižovatky silnic II/602 a II/131 (odbočka na Opatov) ke křižovatce silnic II/602 a III/1333 (odbočka na Vyskytnou) v délce cca 0,650 km

„Novinkou v intravilánu obce Nový Hubenov jsou tzv. vjezdové brány, které mají opticky zúžit komunikaci a přinutit řidiče sešlápnout brzdu. Podobné opatření jsme zatím na žádné jiné krajské komunikaci nerealizovali, uvidíme, jaký bude mít efekt,“ uvedl Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy. V zimním období nebude provoz po komunikaci nijak omezen. Stavební práce na dalších úsecích v délce cca 3,3 km včetně přestavby křižovatky silnic II/406 a II/602 budou pokračovat opět od jara. Vše by mělo být dokončeno na podzim 2014.

 

II/405 Zašovice – Okříšky

Modernizace spojení Jihlavy s Třebíčí v délce 1852 m obnáší úpravu šířkového, směrového a výškového uspořádání páteřní komunikace Kraje Vysočina. V první třetině trasy je vybudován násyp vysoký cca 9 m, pod ním je mostní objekt – tubosider o rozpětí 4 m, který slouží jak k převedení vody, tak migraci zvířat, u objektu hájenky je nově vybudována opěrná zeď a protihluková stěna.  Provoz modernizovaným úsekem je přechodně povolen za omezení rychlosti s respektováním svislého dopravního značení, neboť do konce roku budou kolem komunikace ještě probíhat stavební úpravy. Práce se mezi Zašovice a Okříšky vrátí opět na jaře, kdy budou definitivně napojeny ostatní komunikace a sjezdy a dokončeno dopravní značení.

„Pokud jde o objízdnou trasu, pak její část v úseku Zašovice – Heraltice (III/4056) byla opravena před stavbou, v průběhu výstavby byla průběžně prováděna kontrola a oprava poruch, část úseku od II/405 směrem do Heraltic bude opravena, v případě dobrých klimatických podmínek,  ještě do konce listopadu. Oprava průtahu Zašovic je plánována na rok 2014,“ shrnul Libor Joukl.

 

Přehled akcí podpořených z EU na trase Jihlava – Třebíč:

II/405 Jihlava – Příseka (SROP: 2006/2007); 4,33 km; 164 mil. Kč

II/405 Brtnice – Zašovice (ROP: 2008/2009); 4,87 km; 210 mil. Kč

II/405 Příseka – Brtnice (ROP: 2009/2010); 1,92 km; 180 mil. Kč

Plán: II/405 Příseka – obchvat (ROP: 2014/2015): zatím neschváleno; 3,06 km

 

  • Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 192, e-amil: zizka.r@kr-vysocina.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.11.2013 / 14.11.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies