Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj otvírá před zimou páteřní silnice

Ilustrační fotox
Od dnešního dne mohou řidiči projíždět po silnici II/405 Jihlava – Třebíč opět přímo, bez nutnosti napojit se na objízdnou trasu mezi Zašovicemi a Okříškami. Na přelomu října a listopadu začaly motoristům sloužit tři modernizované úseky silnice II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem a provoz se vrátil i na jižní „kosteleckou“ větev, kterou na jaře nahradí nová okružní křižovatka. Práce na obou komunikacích jsou rozplánované na dva roky, a proto se sem stroje a dělníci na jaře ještě vrátí. Modernizace obou komunikací je realizována za podpory Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV).
 

 
 

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba

V letošním roce se podařilo zrealizovat a předat do režimu předčasného užívání  hned tři úseky:

- 1,4 km dlouhý úsek silnice II/602 začínající za křižovatkou silnic II/602 a II/406, končí za odbočkou do obce Dvorce

- „Pančava“ – Starý Hubenov v délce cca 2 km

- část etapy od křižovatky silnic II/602 a II/131 (odbočka na Opatov) ke křižovatce silnic II/602 a III/1333 (odbočka na Vyskytnou) v délce cca 0,650 km

„Novinkou v intravilánu obce Nový Hubenov jsou tzv. vjezdové brány, které mají opticky zúžit komunikaci a přinutit řidiče sešlápnout brzdu. Podobné opatření jsme zatím na žádné jiné krajské komunikaci nerealizovali, uvidíme, jaký bude mít efekt,“ uvedl Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy. V zimním období nebude provoz po komunikaci nijak omezen. Stavební práce na dalších úsecích v délce cca 3,3 km včetně přestavby křižovatky silnic II/406 a II/602 budou pokračovat opět od jara. Vše by mělo být dokončeno na podzim 2014.

 

II/405 Zašovice – Okříšky

Modernizace spojení Jihlavy s Třebíčí v délce 1852 m obnáší úpravu šířkového, směrového a výškového uspořádání páteřní komunikace Kraje Vysočina. V první třetině trasy je vybudován násyp vysoký cca 9 m, pod ním je mostní objekt – tubosider o rozpětí 4 m, který slouží jak k převedení vody, tak migraci zvířat, u objektu hájenky je nově vybudována opěrná zeď a protihluková stěna.  Provoz modernizovaným úsekem je přechodně povolen za omezení rychlosti s respektováním svislého dopravního značení, neboť do konce roku budou kolem komunikace ještě probíhat stavební úpravy. Práce se mezi Zašovice a Okříšky vrátí opět na jaře, kdy budou definitivně napojeny ostatní komunikace a sjezdy a dokončeno dopravní značení.

„Pokud jde o objízdnou trasu, pak její část v úseku Zašovice – Heraltice (III/4056) byla opravena před stavbou, v průběhu výstavby byla průběžně prováděna kontrola a oprava poruch, část úseku od II/405 směrem do Heraltic bude opravena, v případě dobrých klimatických podmínek,  ještě do konce listopadu. Oprava průtahu Zašovic je plánována na rok 2014,“ shrnul Libor Joukl.

 

Přehled akcí podpořených z EU na trase Jihlava – Třebíč:

II/405 Jihlava – Příseka (SROP: 2006/2007); 4,33 km; 164 mil. Kč

II/405 Brtnice – Zašovice (ROP: 2008/2009); 4,87 km; 210 mil. Kč

II/405 Příseka – Brtnice (ROP: 2009/2010); 1,92 km; 180 mil. Kč

Plán: II/405 Příseka – obchvat (ROP: 2014/2015): zatím neschváleno; 3,06 km

 

  • Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 192, e-amil: zizka.r@kr-vysocina.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.11.2013 / 14.11.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze