Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Protidrogová konference zaplnila kongresový sál

Protidrogová konference zaplnila kongresový sál
Poslední říjnový den se v kongresovém sále v sídle Kraje Vysočina uskutečnila 1. krajská adiktologická konference na téma „Aktuální trendy při práci s drogově závislými“. Na konferenci vystoupili odborníci, kteří řadu let v dané problematice působí. „Adiktologická problematika je v současnosti vyhledávané téma, o čemž svědčí také zájem odborné veřejnosti o tuto konferenci,“ uvedl Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.
 

 
 

Mezi účastníky konference byli zástupci škol, pedagogicko-psychologických poraden, zdravotnických zařízení, městských úřadů a krajského úřadu, probační a mediační služby. Své zastoupení tu dále měli policisté, vězeňská služba, poskytovatelé služeb primární prevence a protidrogových služeb. Přítomni byli i další odborníci, kteří se mohou při své práci setkat s problematikou drogových závislostí.

 

V rámci konference zazněly důležité a praktické informace z oblasti prevence a léčby drogově závislých, jejichž počet meziročně mírně narůstá. Mezi časté příčiny patří rodinné a ekonomické problémy, nezaměstnanost, špatný příklad rodičů, ale i to, že lidé postrádají smysl života.

 

„Kraj Vysočina si tento fakt uvědomuje a snaží se proto významnou měrou podporovat jak fungující programy primární prevence rizikového chování u dětí na školách, tak i služby péče o drogově závislé. V loňském roce Kraj Vysočina uvolnil do této oblasti necelých pět milionů korun,“ poznamenal radní Krčál.

 

Součástí konference byl také doprovodný program. Postarali se o něj zástupci Státního zdravotního ústavu v Jihlavě, kteří návštěvníkům poskytovali informace o své preventivní činnosti a nabízeli měření krevního tlaku a indexu tělesné hmotnosti. Činnost svých zařízení dále prezentovali i pracovníci krajských kontaktních center a služby Následné péče v Jihlavě.

 

Kraj Vysočina bude podle slov radního Krčála pokračovat s pořádáním vzdělávacích aktivit týkajících se drogové problematiky. 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.11.2013 / 8.11.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze