Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina ukazuje na webu, za co utrácí

Kraj Vysočina ukazuje na webu, za co utrácí
Občané Kraje Vysočina mají už od letošního dubna možnost nahlížet na rozpočet a hospodaření kraje prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu zveřejněného na www stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/rozpocet.asp. Funkčnost této aplikace byla nyní rozšířena o detailnější informace o tom, komu kraj uhradil a za co. „V praxi to znamená možnost rozkliků výdajů na veřejné služby až na úroveň čísla dokladu, kterým byla služba proplacena, a to od roku 2010. Nadále platí, že data o čerpání rozpočtu výdajů se zobrazí pouze s denním zpožděním, tedy dnes vidíte to, co se stalo včera,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný.
 

 
 

Už při představení aplikací Rozpočet a hospodaření populárně a Rozpočet hrou slíbilo vedení Kraje Vysočina doplnit tuto službu o ucelenější pohled na konkrétní veřejné služby a posunout vypovídací schopnost zveřejněných dat do vyššího stupně podrobnosti. „Občan nyní může monitorovat hodnotu jednotlivých akcí včetně jejich dodavatelů. Neexistuje žádné omezení, žádný limit, žádná uhrazená částka nezůstane skryta. Službu chápeme jako další možnost k hlubší kontrole nakládání s veřejnými penězi,“ řekl Vladimír Novotný.

 

Rozšířená služba rozklikávacího rozpočtu Kraje Vysočina, stejně jako předchozí verze, vznikla kompletně na odboru analýz a podpory řízení a využívá data datového skladu krajského úřadu.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.10.2013 / 15.10.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze