Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajský úřad měří preventivně radon a záření gama v nových kancelářích

Radon
Po šesti letech od prvního měření se krajský úřad si preventivně nechal prověřit hodnoty radonu a záření gama v nových kancelářských prostorách – původně vojenské vývařovně Žižkových kasáren v Jihlavě. První měření se v rámci projektu Podnik podporující zdraví uskutečnilo na pracovištích – kancelářích v odloučených pracovištích - přízemí objektu hlavní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina a detašovaných pracovišť v Jihlavě - Žižkova 16, Seifertova 24 a Seifertova 26.
 

 
 

V návaznosti na uskutečněné měření radonu proběhlo ve dnech 24. 9. až 1. 10. 2013, po rekonstrukci objektu bývalé vojenské vývařovny na kancelářské prostory, v nové budově „D“ krajského úřadu měření objemové aktivity radonu na pracovištích – kancelářích umístěných v přízemí objektu. Měření inicioval a řídil odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina a realizovala autorizovaná firma RADONtest Třebíč pomocí elektretové dozimetrie (černé komůrky na obrázku), tedy s ověřenými měřidly, s týdenní expoziční dobou za běžného provozu kanceláří v souladu s příslušnou metodikou vydanou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Z výsledků vyplývá, že v žádné kanceláři nedošlo k překročení směrných hodnot jak u objemové aktivity radonu, tak u dávkového příkonu záření gama ze stavebních materiálů.

 

  • Jaroslav Šmejkal, odbor životního prosotředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mai: smejkal.j@kr-vysocina.cz
    tel. 564 602 520
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.10.2013 / 10.10.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze