Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt Rovnost šancí na Vysočině sklízí první ovoce

Projekt Rovnost šancí na Vysočině sklízí první ovoce
Projekt Rovnost šancí na Vysočině se od poloviny minulého roku věnuje otázkám slaďování pracovního a rodinného života a rovných příležitostí, které představují jednu z možností, jak zatraktivnit Vysočinu pro život. Aby tomu tak bylo, působí v každém z okresů kraje projektoví koordinátoři a pracovní skupiny, které tam mapují situaci. Zaměřují se na situaci rodin a na pracovní postavení mužů a žen. „Vše probíhá tak, jak bylo naplánováno. Máme již k dispozici opatření pro zlepšení kvality života rodin v našem kraji,“ říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast.
 

 
 

Mezi opatření se řadí plány zřídit firemní školky, vybudovat krajskou síť family pointů a senior pointů, prohloubit spolupráci neziskových organizací, firem a úřadů v prorodinné politice, rozšířit možnosti práce na dálku, znovuzavést sociální půjčky pro mladé rodiny a mnohá další. Cílem je udělat vše proto, aby se rodinám v kraji žilo lépe a nemusely se odtud stěhovat.

 

Plány se odvíjí také od zájmu podniků a firem. Vybrané firmy z celé Vysočiny v současnosti prochází dotazníkovým šetření. Prostřednictvím šetření je mapován jejich postoj k otázkám rovných šancí a slaďování rodinného a pracovního života.

 

Přínos projektu dále spočívá v jeho podpůrné roli. V Havlíčkově Brodě proběhla setkání žen, které se dlouhodobě nachází v obtížné životní situaci. „Za pomoci odborníků získaly ženy novou motivaci, sílu a konkrétní náměty, jak svoji tíživou situaci řešit,“ chválí radní Krčál. Začátkem příštího roku budou zasedání podpůrných skupin pokračovat zřejmě na Třebíčsku.

 

V současné době se projekt nachází zhruba v polovině své realizace. V projektu byl dosud kladen větší důraz na podporu slaďování rodinného a pracovního života. V následujícím období se bude projekt více věnovat nástrojům a opatřením na podporu a uplatňování rovných příležitostí mužů a žen ve firmách.

 

Projekt „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje”, CZ.1.04/3.4.04/76.00239, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.10.2013 / 3.10.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze