Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina hostil jednání k přípravě Operačního programu Rakousko – Česká republika 2014 – 2020

Kraj Vysočina hostil jednání k přípravě Operačního programu Rakousko – Česká republika 2014 – 2020
Ve dnech 23. - 24. 9. 2013 probíhala na Krajském úřadě Kraje Vysočina jednání mezi rakouskými a českými partnery k nastavení Operačního programu Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 (dále jen OP AT-CZ 2014 - 2020). „Hlavním posláním programů přeshraniční spolupráce v budoucím programovém období bude i nadále podpora integrovaného regionálního rozvoje území tvořeného regiony úrovně NUTS 3 nacházejícími se podél státních hranic. Konkrétní zaměření jednotlivých operačních programů přeshraniční spolupráce bude výsledkem společných jednání se zahraničními partnery,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.
 

 
 

„Na základě provedené analýzy socioekonomické situace programového území jsou volena společná témata na základě principu tematické koncentrace. Ta budou tvořit obsahovou náplň jednotlivých přeshraničních programů“, dodal Martin Hyský

 

Jednání v Jihlavě k OP AT-CZ 2014 – 2020 kontinuálně navázalo na předchozí jednání k přípravě programu mezi všemi partnery, kterými jsou zástupci všech regionů z české i rakouské strany, ale také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, jako národní orgán a zástupci Země Dolní Rakousko, jako řídící orgán programu. Na společném jednání v Jihlavě bylo především řešeno nastavení indikátorů pro jednotlivé prioritní oblasti nového programu. Úterní jednání bylo věnováno diskusi k nastavení Fondu malých projektů v příštím období, kdy o navazující fungování tohoto fondu mají zájem subjekty z obou stran hranice.  

 

„Do konce roku 2013 se očekává vydání první verze kompletního OP AT-CZ 2014-2020. Po všech korekturách a připomínkách plánuje Řídící orgán programu zaslání definitivní verze na adresu Evropské komise,“ uzavřel Martin Hyský.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.9.2013 / 30.9.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze