Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Krajské zastupitelstvo schválilo tři nové grantové programy

Krajské zastupitelstvo schválilo tři nové grantové programy
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 17. září 2013 vyhlásilo tři nové grantové programy v rámci Fondu Vysočiny. Podrobné informace k jednotlivým programům včetně statistických dat jsou k dispozici na www.fondvysociny.cz nebo na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz v záložce eDotace.
 

 
 

Níže je uveden výčet grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

 

Pitná voda 2013 2 310 000 Kč – program na podporu realizace opatření v oblasti zásobování pitnou vodou (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Martin Drápela, tel. 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 11. 11. 2013

 

Investujme v sociálních službách 2013 – 2 000 000 Kč – program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních NNO, poskytujících sociální služby (odbor sociálních věcí, Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 15. 10. 2013

 

Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 – 1 000 000 Kč – program na podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina (odbor sociálních věcí, Marek Homolka, tel.: 564 602 813, homolka.m@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 10. 2013

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/  nebo na www.fondvysociny.cz .

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 18.9.2013 / 18.9.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze