Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

RAILHUC: VIZE 2030

RAILHUC: VIZE 2030
Kraj Vysočina se účastní strategického nadnárodního projektu RAILHUC, v němž jsou zpracovávány dopravní analýzy a modely s cílem zlepšit fungování železniční i neželezniční dopravy v partnerských regionech a integrovat místní dopravu do železničních sítí vyšších řádů, včetně sítě TEN-T. Jedním z témat řešených v rámci projektu je i problematika vysokorychlostní železnice, ke které se dne 12. září 2013 v Brně uskutečnila mezinárodní konference.
 

 
 

V Kongresovém centru brněnského výstaviště proběhla pod záštitou společnosti KORDIS JMK, a.s., koordinátora Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, mezinárodní konference „VIZE 2030: Možnosti rozvoje vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR“. Pozvání vedle partnerů projektu RAILHUC přijali političtí představitelé, zástupci ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a univerzit.

 

Jednotlivé příspěvky v rámci konference zdůraznily význam dopravní dostupnosti a kvalitního dopravního spojení pro všestranný rozvoj regionů a posílení jejich konkurenceschopnosti. Tomu může v podmínkách České republiky výrazně napomoci i vybudování a zprovoznění vysokorychlostní železnice, a zejména její propojení jednak s místními a regionálními dopravními sítěmi, jednak s transevropskými dopravními koridory. Zavedení vysokorychlostní železnice, resp. systému tzv. rychlých spojení, se jeví jako logické a smysluplné řešení pro to, aby České republika zrychlila a zkvalitnila své spojení se sousedními i vzdálenějšími zeměmi EU a udržela si svou pozici na dopravní křižovatce Evropy.

 

Ministerstvo dopravy ČR a Správa železniční dopravní cesty představily uvažovaný koncept rychlých spojení, s důrazem na to, že nejde pouze o soubor infrastrukturních a provozně technologických opatření. Rychlá spojení jsou vnímána především jako nástroj místního a regionálního rozvoje. Proto současné plány zahrnují nejenom výstavbu vlastních nových tratí pro rychlé vlaky, ale též modernizaci stávajících konvenčních tratí a vybudování spojek mezi konvenční a vysokorychlostní železniční sítí.

 

O své zkušenosti se zaváděním vysokorychlostní železnice se dále podělili zástupci Rete Ferroviaria Italiana, správce italské železniční infrastruktury, a zástupci regionu Emilia-Romagna ukázali, jak vyřešili propojení městské veřejné dopravy s vysokorychlostní železnicí ve městě Bologna.

 

Závěrem konference zástupci KORDIS JMK, a.s., seznámili publikum s předběžnými výsledky Socioekonomické studie potenciálu využití rychlého železničního spojení mezi Brnem a Prahou a zástupce Masarykovy univerzity nastínil možné dopady realizace rychlých spojení na demografický a socio-ekonomický vývoj přilehlých regionů.

 

Ve všech regionech zapojených do projektu RAILHUC nyní proběhne série seminářů pro veřejnost a kulatých stolů k projednání dosavadních výsledků projektu a dalšího postupu v oblasti posilování role železniční dopravy a zkvalitňování dopravního spojení regionů pro zlepšení dopravní dostupnosti střední Evropy i v rámci ní.

 

„Kraj Vysočina představí výsledky svých dopravních analýz a dopravního modelování na semináři určeném pro odbornou veřejnost a zástupce obcí a měst v kraji, který se uskuteční v polovině října 2013,“ upřesnil Libor Joukl, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku. „Následovat bude projednání konkrétních opatření a intervencí s výhledem na uzavření takzvané institucionální dohody mezi krajem a klíčovými aktéry v oblasti dopravy,“ doplnil Libor Joukl.

 

Více informací o konferenci a jednotlivé přednesené příspěvky jsou k dispozici na oficiálních stránkách projektu RAILHUC www.railhuc.eu.

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.9.2013 / 16.9.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze