Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Stanovisko Libora Joukla k možnosti rozšíření mostu na hlavní křižovatce v Havlíčkově Brodě

Stanovisko Libora Joukla k možnosti rozšíření mostu na hlavní křižovatce v Havlíčkově Brodě
Kraj Vysočina v rámci pravidelných kontrol mostů ve svém vlastnictví zaznamenal budoucí potřebu rekonstrukce mostu mezi kruhovou a světelnou křižovatkou v blízkosti hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě (Žabinec). Okamžitě začaly práce na zpracování projektové dokumentace, aby v příštím roce mohl být odstartován proces veřejné zakázky na opravu a v lepším případě zahájeny práce. To vše v případě, že bude dokončena oprava Žižkovy ulice.
 

 
 

Při projednávání tohoto záměru s vedením města Havlíčkův Brod byl vznesen nový požadavek města na rozšíření mostu o dva nové odbočovací pruhy, proto byly práce na zadávací dokumentaci pozastaveny a kraj se s vedením města začal domlouvat na možnostech financování této městem vyvolané investice. Kraj Vysočina souhlasí s rozšířením mostu. Upozorňuje však, že nejde o investici vyvolanou krajem, ale městem, proto by ji město mělo hradit. PŘESTO kraj při projednávání možností financování navrhl, že mostní konstrukci zaplatí v celé šíři mostu a město si finančně ošetří ostatní vyvolané práce – povrchy na připojovacích pruzích, přeložky inženýrských sítí a ostatních dopravních infrastruktur. Toto však musí být potvrzeno rozhodnutím krajské rady nebo krajského zastupitelstva.

 

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.9.2013 / 10.9.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze