Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje dotace na povodňové škody

peníze, ilustrační foto
Jako i v předchozích letech, kdy Českou republiku zasáhly rozsáhlé povodně, připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) i pro letošní rok dotační podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013. Jeho cílem je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit důsledky živelních pohrom. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2013.
 

 
 

V rámci podprogramu byly vyhlášeny dva dotační tituly. Kraj Vysočina naštěstí nebyl povodňovou situací postižen v takové míře jako některé jiné kraje ČR. Z toho důvodů nebylo nutné vyhlásit k řešení situace krizový stav  - stav nebezpečí. Obce našeho kraje proto mohou využít pouze dotační titul č. 2 - Na území kraje nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tisíc korun.

 

Podrobné informace a  podmínky pro předkládání žádostí jsou zveřejněny na  webových stránkách MMR pod tímto přímým odkazem: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-p  .

Důležité upozornění: Termín ukončení příjmu žádostí pro dotační titul č. 2 je už 30. září 2013.

 

  • Více informací Radim Schell, odbor sekretariátu hejtmana
    Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
    e-mail: schell.r@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.9.2013 / 6.9.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze