Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Koncepce památkové péče Kraje Vysočina

Koncepce památkové péče Kraje Vysočina
Koncepce památkové péče Kraje Vysočina je novým dokumentem, který laické i odborné veřejnosti nabízí ucelený přehled fungování systému památkové péče a navrhuje opatření a aktivity směřující k ochraně, zachování a důstojné prezentaci kulturního dědictví kraje na období 2013 – 2016. „Cílem nové strategie je poukázat na pozitiva i hrozby v oblasti památkové péče v našem regionu a především zdokonalovat existující systém dotačních titulů se zřetelem na vícezdrojové financování,“ uvedla Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
 

 
 

Památková péče v případě Kraje Vysočina by se chtěla v následujících třech letech více zaměřit na spolupráci s dobrovolníky, nestátními neziskovými organizacemi a zájmovými sdruženími. Podle Marie Kružíkové by změny měly přijít i v marketingu památek v souvislosti s jejich větším využitím pro cestovní ruch. Zásadní kapitolu dokumentu tvoří problematika financování péče o kulturní památky. „Aktuálně je poddimenzována nebo vůbec neexistuje dostatečná finanční podpora především v oblasti archeologie, záchrany památek po živelných katastrofách, vědy a výzkumu spojených s poznáním památkového fondu nebo podpora aktivit občanských sdružení působících v této oblasti,“ vyjmenovává Marie Kružíková s tím, že v tomto směru se nabízí diskuze o budoucím směřování grantové politiky kraje.  

 

Cílem Koncepce památkové péče Kraje Vysočina na období 2013 – 2016, kterou bude schvalovat nejbližší krajské zastupitelstvo, je  shromáždit veškeré podklady, poznatky a navrhnout konkrétní opatření, kterými může kraj a jeho partneři soudobý stav pozitivně ovlivnit.

 

Financování obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina:

Dotační programy Ministerstva kultury ČR (2002 – 2013) --- 644 136 tis. Kč

Dotační programy Kraje Vysočina (2004 – 2013) --- 193 457,7 tis. Kč

 

 

  • Jana Zadražilová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: zadrazilova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.9.2013 / 3.9.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze