Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Seminář pro angažované občany

Seminář pro angažované občany
V termínu 13. – 14. září 2013 se v obci Vír uskuteční v pořadí už třetí seminář pro angažované občany, kteří se aktivně zapojují do dění, a přispívají tak ke zlepšování podmínek v místě kde žijí. Cílem je představení efektivních nástrojů pro zapojování veřejnosti, jakými jsou např. vedení skupin, základy úspěšné komunikace zastupitelstva s občany, správné prosazování cílů obce, organizace veřejného projednávání, apod.
 

 
 

Jedná se o dvoudenní odborné vzdělávání zástupců veřejné správy, neziskových organizací a aktivních občanů v oblasti zapojování veřejnosti do aktivit obce. Účast přislíbil zástupce rakouského partnera projektu, kterým je Úřad Dolnorakouské zemské vlády. Ve svém příspěvku seznámí se situací k danému tématu v Dolním Rakousku.

 

Pozvání přijala také ředitelka regionálního dobrovolnického centra TOTEM (http://www.totem-rdc.cz/) z Plzně Vlastimila Faiferlíková, která předá informace o zkušenostech s projektem Časová banka 55+ (Zeitbank 55+) a možnostech přenosu tohoto modelu z Rakouska do České republiky. Systém časové banky je zaměřen zejména na podporu péče o seniory a zdravotně postižené. Jedná se o novou formu sousedské výpomoci, kdy občané v produktivním věku i dosud soběstační senioři dobrovolnicky vypomáhají potřebným a „spoří“ si tak hodiny na dobu, kdy sami budou pomoc potřebovat. S modelem časové banky byli seznámení i účastníci dubnové studijní cesty v Rakousku a byl jimi hodnocen jako jeden z těch, který má potenciál pro přenesení na Vysočinu.

 

Akce je organizována v rámci projektu Kraje Vysočina „Angažovanci“, jehož celý název zní „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika. Kontaktní osoba: Jana Böhmová, Odbor regionálního rozvoje, telefon 564 602 556, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

 

 

  • Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.:  564 602 556, e-mail:  bohmova.jana@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 2.9.2013 / 2.9.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze