Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

volby
Oficiální termín předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl určen na 25. – 26. října 2013. Ministerstvo vnitra zároveň stanovilo termíny pro splnění úkolů k jejich zdárnému zajištění. Nově zvolená Sněmovna by se kvůli vypořádání případných volebních stížností měla podle prezidenta Miloše Zemana poprvé sejít 26. listopadu.
 

 
 
 • Do 8. 9. 2013 musí krajský úřad zřídit u ČNB zvláštní účet, na který budou volební strany skládat částku 15 000 Kč na volební náklady. Potvrzení o složení částky musí volební strany předložit spolu s kandidátní listinou (dále je „KL“) a prohlášením kandidátů

 

 • Do 17. 9. 2013 do 16. 00 hod. musí zmocněnci podat na krajském úřadě KL s přílohami

 

 • Od 17. 9. do 21. 9. 2013 přezkoumává krajský úřad podané KL

 

 • 21. 9. 2013 v 16.00 hod. končí lhůta, ve které je možno doplňovat do KL další kandidáty, popř. vzájemně měnit jejich pořadí (na KL pro volební Kraj Vysočina je možno uvést nejvýše 20 kandidátů)

 

 • 23. 9. 20013 v 16.00 hod. končí lhůta, ve které krajský úřad může vyzvat zmocněnce volebních stran k odstranění nedostatků na KL, pokud úkol přichází v úvahu

 

 • Nejpozději do 25. 9. 2013 musí starosta obce stanovit minimální počet členů okrskové volební komise

 

 • Nejpozději 25. 9. 2013 poskytne starosta obce zmocněncům volebních stran informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce

 

 • 29. 9. 2013 do 16.00 hod. poslední den k odstranění závad na KL, pokud úkol přichází v úvahu – zajišťuje zmocněnec volební strany

 

 • Nejpozději 30. 9. 2013 krajský úřad rozhoduje o registraci a odmítnutí KL

 

 • Nejpozději 1. 10. 2013 zasílá krajský úřad seznam zaregistrovaných KL a seznamu odmítnutých KL Státní volební komisi, která nejpozději 2. 10. 2013 vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky

 

 • Nejpozději 15. 10. 2013 konání prvního zasedání okrskových volebních komisí

 

 • Dne 18. října 2013 v 16. 00 hod. končí lhůta pro doručení žádosti o voličský průkaz v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

 

 • Dne 23. 10. 2013 v 16. 00 hod. končí lhůta pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu a v ten samý den a hodinu dochází k uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů vedených obecními úřady

 

 • Nejpozději  24. 10. 2013 předání hlasovacích lístků voličům

 

 • 25.a 26. 10. – dny voleb.

 

Jedná se o nejzazší lhůty a ty, které jsou určeny podle dnů, jsou zachovány, pokud je v poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hod.

 

 • Alena Kuchařová, oddělení ostatních správních činností
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.:    +420 564 602 258
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.8.2013 / 30.8.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze