Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina řeší ochranu obojživelníků u Panského rybníka

Kraj Vysočina řeší ochranu obojživelníků u Panského rybníka
Kraj Vysočina připravuje projekt do Operačního programu Životní prostředí na ochranu zvláště chráněných druhů obojživelníků. Projekt spočívá ve vybudování trvalé zábrany na silnici II/351 mezi Kamenicí a Třebíčí v lokalitě Panský rybník, která umožní živočichů bezpečný přechod komunikace zejména v období jarní migrace. „Do této doby zde byly instalovány pouze dočasné bariéry v podobě pásů z PVC a záchytných kyblíků. Ty však neplní zcela svůj účel, způsobují živočichům stres a mnoho jedinců stejně zahyne pod koly projíždějících aut,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní pro oblast životního prostředí. Kraj může na realizaci projektu získat až 90 % z předpokládaných nákladů jeden milion korun.
 

 
 

Dočasné bariéry byly v dané lokalitě instalovány od roku 2003 a za 10 let bylo tímto způsobem přeneseno více než 6 000 ks obojživelníků zejména ropucha obecná, čolek obecný, rosnička zelená, blatnice skvrnitá. Jedná o zvláště chráněné druhy ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., a to v kategorii ohrožené i silně ohrožené druhy. Nejcennější z nich je blatnice skvrnitá, která patří mezi nejohroženější druhy naší herpetofauny. Rosnička zelená a blatnice skvrnitá jsou navíc předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. Tento dočasný způsob ochrany však ošetřuje pouze jarní migraci dospělců k rybníku, neřeší zpětnou migraci obojživelníků do okolní přírody ani migraci již metamorfovaných jedinců. Vhodnějším řešením je vybudování trvalých přechodů resp. podchodů pod silnicemi.

Navržené řešení úseku u Panského rybníka spočívá v instalaci plechových dílců se speciálním profilem v silničním příkopu, které navedou obojživelníky do již vybudovaného propustku. V místech křížení silnice s polní cestou budou plechové dílce navíc doplněny o žabí přechody, které živočichy opět bezpečně nasměrují na druhou stranu silnice. Výhodou tohoto systému je velmi snadná montáž a demontáž, bezúdržbový systém a dlouhodobá životnost.

 

„Navrhovaný systém trvalých bariér byl již instalován na mnoha místech České republiky, a to s velmi kladným dopadem na místní populace obojživelníků,“ doplnil Zdeněk Chlád. Nejstarší instalace tohoto způsobu řešení je u Velké Hleďsebe u Mariánských Lázní (23 let), další instalace je např. Broumov u Tachova, Skalní Mlýn u Blanska, Špindlerův Mlýn, Kraslice, Kdyně, D47 Lipník nad Bečvou – Bělotín, D8 u Chabařovic. V Kraji Vysočina se jedná o pilotní projekt.                                                                               

 

Kraj Vysočina připravuje projekt do Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), oblast podpory 6. 2. Podpora biodiverzity. Název projektu „Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice – Třebíč“. Projekt by měl být dokončen v roce 2014.

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.8.2013 / 27.8.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze