Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář pro místní experty v oblasti Agendy 21

Seminář pro místní experty v oblasti Agendy 21
V minulém týdnu se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnil první z řady seminářů pro místní experty v oblasti Agendy 21 na Vysočině. Cílovou skupinou tohoto vzdělávacího cyklu jsou zástupci veřejné správy a neziskových organizací, kteří budou po absolvování semináře připraveni pomáhat obcím na Vysočině při realizaci místní Agendy 21. Obce budou moci těchto expertů využít například jako facilitátorů veřejných fór a kulatých stolů s občany, ke zpracování svých strategických dokumentů a plánů zlepšování v MA21 nebo jako poradců při přípravě a realizaci projektů.
 

 
 

Celý cyklus seminářů je organizován v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem „Angažovanci“, celým názvem „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“, který je realizován v Operačním programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013.

 

V úvodu semináře Petr Holý z Krajského úřadu Kraje Vysočina seznámil přítomné s aktivitami celého projektu Angažovanci. Na něj navázala jeho kolegyně Dana Kratochvílová, která představila místní Agendu 21 a do ní zapojené obce v Kraji Vysočina. V dalších blocích programu se lektorka Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje Ostrava věnovala místní Agendě 21 v ČR, způsobům zpracování strategických a koncepčních materiálů a strategickému plánování vůbec, dále metodám zapojování veřejnosti. Součástí byl také praktický nácvik prezentace výstupů pracovních skupin. „Účastníci prvního semináře byli velmi aktivní nejen při praktické části programu, ale v rámci diskusí sami přinášeli cenné zkušenosti ze své praxe," dodal radní Martin Hyský, do jehož gesce spadá v Kraji Vysočina oblast regionálního rozvoje.

 

 

Kontaktními osobami projektu Angažovanci jsou:

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.8.2013 / 26.8.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze