Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kam a proč pro dotace v rámci programu Nová zelená úsporám 2013

Kam a proč pro dotace v rámci programu Nová zelená úsporám 2013
V pondělí 12. srpna 2013 začala pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR přijímat žádosti v první výzvě programu „Nová zelená úsporám 2013“. Program Ministerstva životního prostředí je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.
 

 
 

První výzva je zaměřena na tři typy opatření - na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení - čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora), na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie - např. na výměnu zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, solární systém na ohřev teplé vody a přitápění). Žadatelé, kteří zkombinují více opatření, mají možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření. Finanční prostředky mohou být vyplaceny už na podzim letošního roku.

 

Součástí podpory je i příspěvek na přípravu a zajištění realizace těchto opatření (např. podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy).

 

Podrobné informace naleznou zájemci na internetové adrese www.nzu2013.cz

 

Pro žadatele v programu Nová zelená úsporám 2013 je kontaktní místo - krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR pro Kraj Vysočina v Jihlavě (ulice Havlíčkova 111, dům na místě křižovatky ulic Havlíčkova a Kollárova) otevřeno v pondělí od 1230 do 1700 hod.
a ve středu od 800 do 1130 hod. a od 1230 do 1700 hod.

 

Kompetentní pracovníci SFŽP ČR k programu Nová zelená úsporám 2013 v Jihlavě:

Leopold Gotthard

tel.: 567 213 855

leopold.gotthard@sfzp.cz

Jiří Hrnčíř

tel.: 567 213 855

jiri.hrncir@sfzp.cz

Martin Kotěra

tel.: 567 213 855

martin.kotera@sfzp.cz

Jana Vojtová

tel.: 565 659 262

jana.vojtova@sfzp.cz

Kateřina Vrbová

tel.: 567 213 855

katerina.vrbova@sfzp.cz

 

Upozorňujeme, vzhledem k častým omylům, že Kraj Vysočina tento titul neadministruje a není kontaktním místem pro tento dotační titul.

 

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 519, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.8.2013 / 22.8.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze