Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Za první pololetí způsobili kormoráni a vydry rybářům škody za téměř 1,5 milionu korun

Za první pololetí způsobili kormoráni a vydry rybářům škody za téměř 1,5 milionu korun
Za prvních šest měsíců letošního roku požádalo v Kraji Vysočina o kompenzaci škod způsobených chráněnou vydrou říční a kormoránem velkým 27 vodních hospodářů. V průběhu pololetí jim Krajský úřad Kraje Vysočina vyplatil necelých 1,5 milionu korun. Z celkové částky byla náhrada škody způsobená vydrou poskytnuta 21 žadatelům ve výši 596 487 Kč, náhrada škody způsobená kormoránem šesti žadatelům ve výši 853 180 Kč.
 

 
 

Uplatňovat náhrady škody kormoránem bylo možné pouze za období do konce března 2013. Od 1. dubna 2013 je kormorán velký vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů uvedených ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Po vyřazení kormorána ze seznamu zvláště chráněných druhů již nemohou být poskytnuty náhrady škody na rybách podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy.

 

Neznamená to, že když kormorán velký bude vyškrtnut ze seznamu zvláště chráněných druhů, že by již nebyl chráněn. Nadále bude požívat stejnou ochranu jako všechny ostatní běžné druhy ptáků v České republice i v celé Evropské unii podle příslušných zákonů a směrnic, pouze již nebude na seznamu těch nejvíce ohrožených druhů, u kterých hrozí vyhynutí. Na lov a plašení kormoránů bude i nadále třeba povolení orgánu ochrany přírody.

 

Celková výše škody za I. pol. 2013 je nejnižší za posledních 5 let a je pravděpodobné, že z důvodu legislativní změny znemožňující žádat o škody způsobené kormoránem bude i dále klesat.

 

Souhrnné údaje za Kraje vysočina od roku 2003 jsou k dispozici na https://analytika.kr-vysocina.cz/ReportServer_SQLSERVERPUBLIC/Pages/ReportViewer.aspx?/DT/DT_KDT_RZP_VYDRY_celkovy_prehled

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.7.2013 / 16.7.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze