Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno

Mobilní verze webu

Ocenění Skutek roku letos získalo 24 výjimečných aktivit a osobností

Skutek roku
Kraj Vysočina vyhlásil 10. června 2013 výsledky čtvrtého ročníku soutěže Skutek roku. Kulisou slavnostního předávání cen za 24 počinů osob a projektů organizací byly tentokrát prostory zámku ve Velkém Meziříčí. „Smyslem soutěže je ocenění a především zviditelnění aktivit těch, kteří v uplynulém roce vykonali pro kraj něco mimořádného nebo nad rámce svých povinností,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. O výsledném pořadí skutků rozhodla veřejnost hlasováním.
 

 
 

V lednu a únoru měla veřejnost možnost nominovat dobrovolné aktivity s jejich realizátory. Od 1. března do 15. dubna byly nominace vyvěšeny na internetových stránkách Kraje Vysočina a kdokoliv zde mohl pro jednotlivé skutky, rozdělené do deseti oborových oblastí, hlasovat. V letošním roce bylo mezi všech sedm desítek nominovaných rozděleno 2000 hlasů.

Ocenění z rukou členů Rady Kraje Vysočina patřilo pro letošní rok počinům fyzických osob i projektům právnických osob, které mají významný přínos pro rozvoj regionu. Vybrané projekty organizací postoupí v roce 2014 opět do přeshraničního kola soutěže, kde budou srovnávány s projekty spolkové země Dolní Rakousko. Soutěž Skutek roku se koná v rámci projektu Angažovanci - Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu.

 

AKTIVTY FYZICKÝCH OSOB – DOBROVOLNÍKů

Sociálně zdravotní oblast

3.

Vlasta Pávová, Jihlava

Aktivní dobrovolnická činnost pro Oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Jihlava, aktivity spojené se zpříjemněním pobytu klientů.

2.

Marie Kopečková, Jaroměřice n. R.

Aktivní dobrovolnická činnost v Diakonii Českobratrské církvi evangelické, Myslibořice, aktivizace zdravotně postižených klientů při práci v dílně a na zahradě.

1.

Kristýna Staňková, Velké Meziříčí

Iniciátorka charitativního koncertu Muzika dětem , a výstavy kinofilmových fotografií „Jsme vyloučení“ s výtěžkem určeným pro realizaci tábora pro romské děti.

 

Oblast kultura a umění

3.

Tereza Motyčková, Měřín

Autorka scénáře a organizátorka Měřínského Živého Betléma.

2.

František Břinek, Třebíč

Stál za obnovením více než 50 let starého kříže u obce Domamil, a to včetně financování této aktivity.

1.

Emílie Dokulilová a Vladimír Dočkal, Okříšky

Vedoucí Ochotnického divadla TJ Sokol Okříšky. Každoročně nastudují se souborem minimálně jednu divadelní hru.

 

Oblast životní prostředí

3.

Bára Kolmanová, Jihlava

Nominována za vzornou organizaci krásných procházek přírodou pro děti i širokou veřejnost v Jihlavě.

2.

František Dohnal, Pelhřimov

Svou všímavostí a včasným zásahem se zasloužil o záchranu rybníka Dolní Kladina u Zachotína, na kterém hrozilo protržení hráze.

1.

Jaroslav Kněžíček, Jihlava

Pravidelné zajišťování osvěty o aktivitách neziskových organizací v regionu. Je aktivním propagátorem studánek na Vysočině.

 

Oblast volný čas dětí a mládeže

3.

Josef Bublan, Třebíč

Oceněn za 55 let aktivní výchovy skautské mládeže.

2.

Radek Hůlka, Černovice

Oceněn za organizaci akce Klábosilův noční přesun – oblíbená noční pochodová hra pro všechny věkové kategorie.

1.

Helena Štumarová, Třešť

Oceněna za uspořádání výstavy Zmizelí sousedé , která skládá poctu dětským obětem holokaustu.

 

Oblast poradenství, osvěta, vzdělávání

3.

Iva Kopecká, Chotěboř

Stála za zrodem pracoviště o.p.s. Chaloupky v Horní Krupé, přípravu a pilotování vzdělávacích programů zaměřených na ekologickou výchovu dětí.

2.

Milan Krčmář, Třebíč

Absolvoval cyklistickou cestu z Dolních Vilémovic do Londýna, aby upozornil na sbírku naobnovu rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích.

1.

Jiří Koubek, Mladé Bříště

Propagátor lidových řemesel, starého zemědělského nářadí a života v dobách našich předků. Provozuje pojízdné Muzeum.

 

 

PROJEKTY PRÁVNICKÝCH OSOB

Sociálně zdravotní oblast

Kategorie do 1000 obyvatel: spolek Fantazáci za projekt „Povídej mi…“

Spoluprací seniorů a dětí ze ZUŠ vznikla kniha příběhů, které vypráví dědové a babičky, ale píší je a kreslí děti.

 

Kategorie nad 1000 obyvatel: Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina za akci „Senioři seniorům“

Hlavní myšlenkou akce bylo poukázat na nevyužitý potenciál seniorů, kteří ač v penzi, mají společnosti hodně co nabídnout.

 

Ekonomická oblast

Kategorie nad 1000 obyvatel: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. za zavedení Sítě regionálních produktů

ZERA podporuje a zviditelňuje regionální produkty, stojí za jejich certifikací a podporuje jejich prodej nejen v rámci regionu.

 

Oblast sídel, staveb a bydlení

Kategorie do 1000 obyvatel: Mikroregion Podhůří Mařenky za stavbu rozhledny na vrchu Mařenka.

Rozhledna je jedním z nejvýznamnějších projektů mikroregionu, má 32 m a mohla být postavena především díky dotaci EU a velkého počtu donátorů z řad obcí, firem a občanů.

 

Kategorie nad 1000 obyvatel: Statutární město Jihlava za provozování portálu pro připomínkování územních plánů

Portál pro on-line připomínkování územních plánů je určen pro zadávání připomínek k nově vznikajícím územním plánům či jejich změn. Všechny požadavky, které jsou v průběhu projednání vzneseny, jsou odborně posouzeny. U ukončených připomínkování je možné si prohlédnout grafickou část (výkresy) a textovou část i po jejich uzavření.

 

Oblast životního prostředí

Kategorie do 1000 obyvatel: Občanské sdružení Zelené srdce za akci "Budkování"

Organizace se zapojila do výroby ptačích budek a krmítek, které připravili  klienti Fokusu Vysočina a dobrovolníci, a které se nyní nachází především u domovů důchodců a v okolí Humpolce.

 

Kategorie nad 1000 obyvatel: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání za projekt "Přírodní zahrady"

Projekt měl za cíl snížit zátěž životního prostředí a přispět ke zvýšení druhové pestrosti rostlin a živočichů vysočinských zahrad. To vše také díky česko-rakouské přeshraniční spolupráci.

 

Oblast vzdělávání

Kategorie do 1000 obyvatel: Český svaz žen základní organizace Křižánky za akci Perníkové Křižánky

Perníková maketa vesnice vytvořená obyvateli je zapsána v České knize rekordů.

 

Kategorie nad 1000 obyvatel: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci za soutěž „Mládí Humpolec "

Soutěž o nejvšestrannějšího žáka nebo studenta města. Podporuje rozvoj vzdělanosti a talentovaných žáků a studentů při studiu na základních a středních školách a na odborných učilištích v Humpolci.

 

Oceněné projekty právnických osob postupují společně s vítěznými projekty z Dolního Rakouska do soutěže Přeshraniční cena, která se uskuteční na Vysočině na podzim roku 2014.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.6.2013 / 11.6.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies