Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Úřadem roku Půl na půl je Krajský úřad Kraje Vysočina

Úřadem roku Půl na půl je Krajský úřad Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina zvítězil v letošním ročníku soutěže, která hodnotí opatření zaměřená na vyrovnání profesních šancí žen a mužů. Titul udělovaný Ministerstvem vnitra s názvem Úřad roku Půl na půl obhájila Vysočina se značným předstihem před ostatními přihlášenými potřetí za sebou. „Komise u Kraje Vysočina ocenila v první řadě rozsah přístupu a aktivit, zejména to, že nechápeme genderovou politiku jen jako vyrovnání šancí pro ženy a muže, podporujeme aktivity směřující ke slaďování osobního a pracovního života,“ uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.
 

 
 

Komise složená ze zástupců Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, společností Alternativa 50+ a Fórum 50% hodnotila výsledky aktivit krajských úřadů resp. krajů v přístupu, fungování a dodržování procesů v této oblasti, a to uvnitř úřadu i směrem navenek k občanům kraje. Kraji Vysočina udělila 1. místo s celkovým počtem 102 bodů. To je výsledek o 25 bodů vyšší, než dosáhly kraje umístěné na druhém a třetím místě. Kraj Vysočina si tak již třetím rokem drží toto výsostné postavení mezi kraji v naší zemi a i nadále se značným předstihem.

 

„Komise v rámci hodnocení u Kraje Vysočina ocenila v první řadě rozsah přístupu a aktivit, zejména to, že nechápeme genderovou politiku jen jako vyrovnání šancí pro ženy a muže, ale že se zabýváme začleněním všech skupin obyvatelstva či zaměstnaneckých skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém postavení, a že podporuje aktivity směřující ke slaďování osobního a pracovního života jak obyvatel/ek kraje, tak i zaměstnanců/kyň kraje zařazených do krajského úřadu. Zdůrazněna byla trvalá péče v této oblasti a neustálý a neutuchají zájem dál oblast rozvíjet,“ vyjmenovává Zdeněk Kadlec.

 

Poděkování patří všem, kteří se tématu uvnitř úřadu i směrem navenek věnují. Těm, kteří aktivity realizují, ale i těm, kteří pro realizaci samotnou přinášejí podněty. Dále těm, kteří přispěli do podkladů zpracovávaných v souvislosti s přihláškou našeho krajského úřadu do této soutěže.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.6.2013 / 10.6.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze