Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

 

 
 

Od roku 2010 mají poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, povinnost sdělovat příslušnému krajskému úřadu údaje o poskytovaných sociálních službách.

 

Vykazovány jsou údaje:

  • o kapacitě,
  • o materiálním, technickém a personálním zabezpečení,
  • o poskytování základních a fakultativních činností,
  • o financování jednotlivých sociálních služeb,
  • zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách,
  • údaje o počtu osob, u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob a o četnosti jejich použití podle druhů těchto opatření.

 

Vykazovací povinnost musí být splněna do 30. června za předchozí kalendářní rok podle ustanovení § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vykazování dat o sociálních službách probíhá od 1. 1. 2012 pouze prostřednictvím elektronického systému na tiskopisu předepsaném ministerstvem.  

 

Vykazování dat se řídí podle Metodického pokynu č. 6/2010 Ministerstva práce a sociálních věcí pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, ve znění pozdějšího dodatku (aktualizace k 30. 12. 2011).

 

Dotazy týkající se této problematiky je možné zasílat na adresu: mailto:vykaz-sluzby.poskytovatele@mpsv.cz.

 

Bližší informace o vykazování je možné nalézt:

 

Kontaktní osoby na krajském úřadě:

  • Lenka Žáková, oddělení sociální správy,e-mail: zakova.l@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 809, Žižkova 57, budova D, č.dv. 2.11
  • Ing. Kateřina Píbilová, oddělení sociální správy,  e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 807, 734 694 481, Žižkova 57, budova D,  č.dv. 2.11
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 7.6.2013 / 7.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze