Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Domov Jeřabina, p.o.

Domov Jeřabina
Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
 

 
 

Projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I.


Cílem projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I., bylo zajistit nové bydlení pro 24 uživatelů Domova Jeřabina, p. o. (dříve ÚSPMP Těchobuz, p. o.) s nízkou a střední mírou podpory prostřednictvím sociální služby chráněné bydlení. V září roku 2014 byly dostavěny 2 domky v Pelhřimově a 2 domky v Cetorazi. V každém z těchto objektů našlo svůj nový domov 6 klientů. Domy jsou zasazeny do běžné zástavby obce a díky tomu mohou uživatelé s mentálním postižením žít běžný život v přirozeném prostředí.

 

Projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz II.


Projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II., je projektem navazujícím na projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I. který zahájil řešení komunitního bydlení klientů Domova Jeřabina, p. o. (dříve ÚSPMP Těchobuz, p. o.). Cílem tohoto projektu byla výstavba dvou domů se zvláštním režimem pro 12 klientů a zázemí pro denní aktivity v Horní Cerekvi a výstavba dvou domů chráněného bydlení pro 12 klientů s nízkou mírou podpory v Humpolci. Součástí projektu byla též rekonstrukce dvou budov v Pelhřimově. Jedna je využívána jako zázemí pro management Domova Jeřabina, s přidruženou sociálně terapeutickou dílnou (mandlovna, žehlírna) a druhá jako denní stacionář až pro 32 klientů.

 

Projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III.


Projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III., je projektem navazujícím na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz II., které řešily komunitní bydlení uživatelů Domova Jeřabina, p. o. (dříve ÚSPMP Těchobuz, p. o.), zázemí ambulantních služeb a zázemí pro management zařízení. V rámci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III., jsou vytvořeny zbývající 4 domácnosti pro 24 uživatelů. Jeden z domků stojí v Novém Rychnově, jeden ve Starém Pelhřimově a 2 domy jsou postaveny v Počátkách. Zde také vzniklo zázemí pro denní aktivity pro osoby s vysokou mírou podpory. Klienti se do nového domova budou stěhovat na přelomu roku 2015.

 

Další informace na: http://www.domovjerabina.cz/.

 

Mapa staveb vzniklých v rámci transformace Domova Jeřabina

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 3.6.2013 / 3.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze