Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Domov Kamélie Křižanov, p. o.

Domov Kamélie
Transformace Ústavu sociální péče Křižanov
 

 
 

Projekt Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.


Díky projektu Transformace ÚSP Křižanov I. vznikly z prostředků Integrovaného operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina dva objekty ve Velkém Meziříčí a dva v Bystřici nad Perštejnem. Každý objekt je určen pro 6 klientů s mentálním a kombinovaným postižením, je situován v běžné zástavbě výše zmíněných měst. V nově vzniklých domácnostech ve Velkém Meziříčí je od 1. 1. 2015 poskytována služba chráněné bydlení. V Bystřici nad Perštejnem byla od stejného data zahájena služba domov pro osoby se zdravotním postižením pro uživatele s vysokou mírou podpory, jejíž součástí je i prostor pro denní terapie. Projekt Transformace ÚSP Křižanov I. byl oficiálně 31. 3. 2015. Proces transformace za pomoci tohoto projektu umožnil 24 uživatelům bývalého ÚSP Křižanov, p. o. (nyní Domova Kamélie Křižanov, p. o.) začít žít běžný život v přirozeném prostředí majoritní společnosti.

 

Projekt Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.

 

Cílem projektu Transformace ÚSP Křižanov II. je vytvoření nových domácností pro 30 uživatelů s mentálním  a kombinovaným postižením. Za tímto účelem se v současné době staví  dva domy v Osové Bítýšce (v jednom domě bude ve skupinové domácnosti pro 6 osob poskytovaná služba chráněné bydlení a ve druhém domě ve skupinové domácnosti pro 6 osob služba domov pro osoby se zdravotním postižením), dva domy v Křižanově (tady se počítá se vznikem chráněného bydlení pro 12 uživatelů formou dvou skupinových domácností a tří individuálních domácností) a jeden dům v Kadolci (zde bude ve dvou skupinových domácnostech poskytovaná služba domov se zvláštním režimem pro celkem 6 osob). Domy budou včleněny do běžné zástavby měst a obce, díky tomu budou uživatelé s mentálním postižením moci žít běžný život v přirozeném prostředí majoritní společnosti.  Stavby budou dokončeny na podzim 2015.

 

Další informace na: http://www.domovkamelie.cz/.

 
Mapa staveb vzniklých v rámci transformace ÚSP Křižanov


Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 3.6.2013 / 3.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze