Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Domov bez zámku, p. o.

Transformace Domova bez zámku
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 

 
 

Transformace Ústavu sociální péče Jinošov


Projekt Transformace ÚSP Jinošov byl prvním projektem v Kraji Vysočina zaměřený na vytvoření komunitního typu bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které poskytuje Domov bez zámku, příspěvková organizace (bývalý Ústav sociální péče Jinošov). Projekt byl podán do Integrovaného operačního programu v roce 2010, v listopadu 2011 byly zahájeny stavební práce, díky kterým do konce října roku 2012 vznikly 2 domky ve velké Bíteši, 2 domky, zázemí ambulantních služeb a managementu organizace v Náměšti nad Oslavou. Domky ve Velké Bíteši jsou uzpůsobeny uživatelům s vysokou mírou podpory a je v nich poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba. Zde vznikl zároveň prostor také pro denní terapie uživatelů. Dva domky v Náměšti nad Oslavou slouží jako chráněné bydlení. Každý domek je určen pro 6 uživatelů. V Náměšti nad Oslavou byla díky projektu zafinancována výstavba budovy managementu s prostorem pro denní stacionář a sociálně terapeutickou dílnu. Sociálně terapeutická dílna slouží jako kavárna pro veřejnost a nabízí možnost nácviku pracovních návyků uživatelů s mentálním postižením. Projekt Transformace ÚSP Jinošov byl oficiálně dokončen v listopadu 2013, ovšem již v první polovině roku se přestěhovalo do nově vystavěných domácností 24 uživatelů Domova bez zámku. Proces transformace za pomoci tohoto projektu umožnil části uživatelů Domova bez zámku, p. o. začít žít běžný život v přirozeném prostředí majoritní společnosti.

 

Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.

 

Projekt Transformace ÚSP Jinošov II. je projektem navazujícím na projekt Transformace ÚSP Jinošov. Cílem projektu bylo vytvořit komunitní typ bydlení pro dalších 30 osob s mentálním a kombinovaným postižením. Projekt byl do Integrovaného operačního programu podán na konci roku 2011. Na počátku roku 2013 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V prvním čtvrtletí roku 2014 byly zahájeny stavební práce. Díky finanční podpoře z EU, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina byly na podzim roku 2014 dostavěny dva domky v Pucově, jeden v Jaroměřicích nad Rokytnou a dva v Okříškách, každý pro maximálně 6 osob. Na počátku roku 2015 byla ve všech domcích zahájena služba chráněné bydlení a ve zrekonstruovaném objektu v Okříškách byla zahájena také odlehčovací služba. Tato služba je poskytována v jednolůžkovém pokoji na omezenou dobu osobě s mentálním postižením, o kterou je běžně pečováno v domácím prostředí. Cílem služby je zajistit potřebný odpočinek pečující osobě. Celý projekt bude oficiálně ukončen v květnu 2015. Proces transformace za pomoci tohoto projektu umožnil 30 uživatelům Domova bez zámku, p. o. začít žít běžný život v přirozeném prostředí majoritní společnosti.

 

Projekt Transformace ÚSP Jinošov III.

 

Projekt Transformace ÚSP Jinošov III je projektem navazujícím na projekty Transformace ÚSP Jinošov a Transformace ÚSP Jinošov II. Jeho cílem bylo vytvořit komunitní typ bydlení pro dalších 18 osob s mentálním a kombinovaným postižením ve formě dvou skupinových a jedné individuální domácnosti. Projekt byl do Integrovaného operačního programu podán v roce 2011. V roce 2012 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Stavební práce byly zahájeny v polovině roku 2013. Díky finanční podpoře z EU, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina byly během let 2013 a 2014 zrekonstruovány dva objekty pro bydlení, jeden v Náměšti nad Oslavou a druhý společně s vybudováním zázemí pro denní aktivity v Hrotovicích. Ve třech domácnostech bylo v průběhu léta 2014 zahájeno poskytování služby chráněné bydlení a v jedné služba domov pro osoby se zdravotním postižením. Proces transformace za pomoci tohoto projektu umožnil 19 uživatelům Domova bez zámku, p. o. začít žít běžný život v přirozeném prostředí majoritní společnosti.


Dálší informace na: http://www.domovbezzamku.cz/.

 

 

 

 

 

 

 
Mapa staveb vzniklých v rámci transformace Domova bez zámku

Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 3.6.2013 / 3.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze