Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Rodiny se potýkají s řadou problémů

Rodiny se potýkají s řadou problémů
V Kraji Vysočina se vyvíjí mnoho aktivit spojených se schválenou Koncepcí rodinné politiky. Děje se tak v době, kdy ve společnosti dochází k výrazným změnám v samotném zaměření a základním charakteru rodin. Rodiny jsou méně generační, ale více kariérové. I přes tuto proměnu považuje veřejnost v Kraji Vysočina rodinu za nejdůležitější prvek společnosti, který si zasluhuje ochranu ze strany společnosti a státu.
 

 
 

Pojímání rodiny coby nenahraditelného prvku společnosti bylo stěžejním tématem návštěvy radního Kraje Vysočina Petra Krčála v Centru pro rodinu Vysočina, které působí v Jihlavě. Společně s ním se v závěru minulého týdne prohlídky centra zúčastnili vedoucí krajského oddělení sociálních služeb Jiří Bína a vedoucí oddělení rodinné politiky a rozvoje služeb Roman Sýkora.

 

Jaký je vlastně dnes rodinný život? K idylce má daleko. Kupí se totiž problémy, kterým rodiny čelí. Současná rodina se musí vyrovnat nejenom s výchovou dětí, finančními problémy, ale i problémy spojenými s bydlením mladých nezaopatřených rodin. Stále většímu tlaku je rodina vystavena i ze strany státu. „Mnoho rodin k nám přichází pro radu, která je spojena s výchovou dětí anebo se socializací dětí. Hodně rodin je v situaci, kdy výchovu svých dětí nezvládají a potřebují odborné rady a systematickou pomoc,“ poznamenala ředitelka jihlavského Centra pro rodinu Slávka Dokulilová.

 

Přibývajících problémů si je vědom také radní pro sociální oblast Petr Krčál. „Mění se výrazně jednotlivé priority českých rodin. I v našem kraji, pro který byla typická mezigenerační soudržnost, klasické rozdělení rolí muže a ženy, solidarita všech členů širší rodiny, nízká rozvodovost, pozorujeme „protirodinné" tendence. Stoupající nároky na pracovní výkonnost vyžadují stále vyšší předpoklady vzdělání, jehož nelze dosáhnout při souběžném založení rodiny, která u  mnoha mladých lidí ztrácí na významu,“ uvedl radní Petr Krčál, který má rodinnou politiku ve své gesci.

 

Za pravdu mu dávají také průzkumy, v jejichž centru pozornosti je rodinná otázka. Pětina občanů spojuje největší rodinné problémy s trhem práce (22 %). Nejednalo se pouze o případy, kdy občan práci ztratil a marně ji hledá, ale i o situace, kdy se ztráty zaměstnání obává. Snaha o udržení si práce ústí ve stres a nedostatek času na rodinu, což vystupuje zřetelně najevo i u podnikajících osob. Odpovědi každého osmého souvisí s problematikou zdraví (18 %). Řada otazníků je i nad disfunkčními rodinami, které si mnohdy nevědí rady se základními výchovnými prvky, které vedou k úspěšné socializaci každého dítěte.

 

„Uvědomujeme si, že i v našem kraji se rodiny potýkají s řadou socioekonomických překážek, společenských tlaků a kulturně hodnotových proměn. Dobrá rodina přestala být symbolem společenského úspěchu. Dítě začíná být považováno za překážku pracovního uplatnění rodičů. Proto jsem doporučil, aby se aktivity Centra pro rodinu a sociální péči rozšířily do dalších míst v našem kraji,“ řekl na závěr návštěvy Petr Krčál.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.5.2013 / 29.5.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze