Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Dávky státní sociální podpory

 

 
 

Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (zákon o SSP), kde je možné získat další podrobné informace.


Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.  


 Dávky státní sociální podpory jsou

a. dávky poskytované v závislosti na výši příjmu:

  1. přídavek na dítě
  2. příspěvek na bydlení
  3. porodné

 b. ostatní dávky:

  1. rodičovský příspěvek
  2. pohřebné


O dávkách státní sociální podpory rozhodují a dávky vyplácejí úřady práce, oddělení nepojistných sociálních dávek a to podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok (oprávněná osoba).

Odvolacími orgány jsou detašovaná pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Řízení o přiznání dávky státní sociální podpory se zahajuje na základě písemné žádosti. Za nezletilé dítě o dávku žádá zákonný zástupce dítěte, není-li v zákoně o státní sociální podpoře stanoveno jinak. Žádosti o dávky státní sociální podpory se podávají na tiskopisech MPSV ČR.

  

Odkazy

 

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2013 / 2.5.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Sociální dávky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze