Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dávky státní sociální podpory

 

 
 

Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (zákon o SSP), kde je možné získat další podrobné informace.


Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.  


 Dávky státní sociální podpory jsou

a. dávky poskytované v závislosti na výši příjmu:

  1. přídavek na dítě
  2. příspěvek na bydlení
  3. porodné

 b. ostatní dávky:

  1. rodičovský příspěvek
  2. pohřebné


O dávkách státní sociální podpory rozhodují a dávky vyplácejí úřady práce, oddělení nepojistných sociálních dávek a to podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok (oprávněná osoba).

Odvolacími orgány jsou detašovaná pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Řízení o přiznání dávky státní sociální podpory se zahajuje na základě písemné žádosti. Za nezletilé dítě o dávku žádá zákonný zástupce dítěte, není-li v zákoně o státní sociální podpoře stanoveno jinak. Žádosti o dávky státní sociální podpory se podávají na tiskopisech MPSV ČR.

  

Odkazy

 

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2013 / 2.5.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze