Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Sociální služby pro rodiny, děti a mládež

Rodina a mládež
Jaké sociální služby mohu využívat a na koho se mohu obrátit?
 

 
 

Když potřebuji poradit a pomoci…

 • Poradenské služby – mohu využít základní sociální poradenství, které mi poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami nebo odborné poradenství. V tomto případě jde například o poradnu pro partnerské a rodinné vztahy nebo občanské poradny. (zobrazit služby na mapě)
 • Pečovatelská služba – pečovatelky/é nám pomohou, když jsme rodina s více malými dětmi a požádáme si o pomoc. (zobrazit službu na mapě)

 

Když má naše dítě postižení a chceme, aby zůstalo s námi doma …

 • Raná péče – když se nám narodí dítě se zdravotním postižením, například s postižením zraku či jiným hendikepem, poradí a pomůže nám organizace poskytující ranou péči a poradí, co máme dělat, aby se nic nezanedbalo a my zvládli následnou péči. (zobrazit službu na mapě
 • Denní stacionář – naše dítě sem vodíme/vozíme většinou každý všední den během pracovního týdne, je zde o něj všestranně postaráno, odpoledne se vrací domů. (zobrazit službu na mapě)
 • Týdenní stacionáře – pobývám zde po všední dny pracovního týdne, je o mě všestranně postaráno, na víkend se vracím domů. (zobrazit službu na mapě)

 

Když v naší rodině řešíme náročnou životní situaci …

 • Telefonická krizová pomoc – jejím prostřednictvím je mi poskytnuta okamžitá pomoc při ohrožení mého života nebo zdraví nebo obtížné situaci, kdy si nevím rady; většinou takovou pomoc nabízejí linky důvěry. (zobrazit službu na mapě)
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – výchovná, vzdělávací nebo terapeutická podpora nám pomáhá v naši dlouhodobě obtížné či rizikové situaci, kterou jako rodiče nedokážeme překonat sami bez spolupráce s odborníky. (zobrazit služby na mapě)
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – tady najdu kamarády, hraji si tu, učím se, tancuji, poslouchám hudbu, spolu s ostatními se domlouváme, co by nás bavilo dělat; nikomu nemusím říkat, proč sem chodím a jak se jmenuji. (zobrazit službu na mapě)
 • Dům na půl cesty – bydlím tady po odchodu z dětského domova, když jsem se rozhodl/a postavit na vlastní nohy a osamostatnit se. (zobrazit službu na mapě
 • Azylový dům – nechají mne zde bydlet delší dobu a pomáhají mi zvládnout moje potíže či hledat nové bydlení. Azylové domy jsou různého typu, určené jsou pro rodiče s dětmi, pro mladé lidi, muže, ženy (zobrazit službu na mapě).

 

Uvedené sociální služby mohu využívat jednotlivě nebo je mohu podle své momentální situace a potřeby kombinovat.

Sociální služby mohu využívat i v případě, kdy převážnou část péče o mne zajišťují moji blízcí.

 

Budu za službu platit?

Podle zákona o sociálních službách mohu některé služby využívat bez poplatku. Takto jsou zajištěny služby:

 • Sociální poradenství
 • Raná péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 

U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti mám zaplatit. Pokud budu službu hradit, musí se mnou poskytovatel sociální služby vše dojednat předem. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, kterou se mnou bude poskytovatel uzavírat. Výše poplatku by se měla řídit mou momentální finanční situací tak, abych byl/a schopna za službu zaplatit.

 

Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku se mohou měnit, potřebné informace zjistím na sociálních odborech obecního, městského nebo krajského úřadu nebo na dalších kontaktech.

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2013 / 28.5.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Sociální dávky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze