Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

e-Bezpečnost Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina bezpečně online

Bezpečný internet
Kraj Vysočina a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují projekt Vysočina bezpečně online 2013. Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie, spojené s užíváním internetu a on-line technologií.
 

 
 

Místní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a mladistvých

Kraj Vysočina a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují  projekt Vysočina bezpečně online 2013. Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie, spojené s užíváním internetu a on-line technologií.

Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu.  Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013.

Cílem projektu je propojení odborníků působících v Kraji Vysočina, které se s jevy mohou setkat v praxi a účastní se na řešení vzniklých problémů. Výstupem projektu by měla být fungující síť konkrétních pracovníků, která má vysoké povědomí o problematice a bude připravena účinně intervenovat (při výskytu rozvinuté kyberšikany, groomingu, sextingu, krádeže účtů a zneužití dat apod.).

Komu je projekt určen:

1. řídící a pedagogičtí pracovníci (metodici prevence) základních a středních škol Kraje Vysočina,

2. pracovníci sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),

3. pracovníci místních oddělení Policie a policejní prevence,

4. koordinátoři prevence kriminality,

5. rodiče žáků základních a středních škol a veřejnost Kraje Vysočina,

6. děti a mladiství Kraje Vysočina.

Přehled aktivit v rámci projektu:

1. Osvětová krajská kampaň

2. Rodičovské semináře

3. Specializované vzdělávání pro sociální pracovníky

4. Odborné vzdělávání pro pracovníky místní policie

5. Krajská konference „Řešení elektronického násilí ve školním prostředí“

Realizace projektu:

Projekt probíhá v období květen až prosinec 2013.

 

Kontaktní osoby:

Koordinace projektu Kraj Vysočina: Ing. Josef Pokorný, pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Vzdělávací aktivity projektu: Mgr. Jana Brandejsová, brandejsova@saferinternet.cz

Osvětová kampaň a komunikace s veřejností: Bc. Lenka Eckertová, eckertova@saferinternet.cz

 

Vysočina bezpečně online

Zodpovídá: Bc. Lucie Časarová
Vytvořeno / změněno: 29.5.2013 / 29.5.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > e-bezpečnost Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze